Event Registration

Below is a list of all events that are currently open for registration. Click on the event name to proceed.
 
10 apr 2021 - 9 okt 2021

Praktisk Sejlads 2021

Moderator: Kristine Boesgaard Category: Sejlerskole

KURSUS ER FULDT OVERTEGNET - DU KAN TILMELDE DIG VENTELISTEN VED AT BRUGE 'REGISTER' NEDERST PÅ SIDEN

Da vi i 2020 – som følge af Covid-19 - ikke havde mulighed for at afvikle kursus er der desværre ikke så mange ledige pladser i år – da eleverne fra sidste år har fået plads i år.

Kurset er for dig der har lyst til at lære at færdes sikkert på havet og efter sæsonen, vil der være mulighed for at gå op til den praktisk delprøve, som indgår i opnåelse af duelighedsbevis.

Kurset starter lige efter påske – hvor vi skal bruge et par arbejdsdage (weekender) til at gennemgå bådene, foretager den nødvendige klargøring og lærer om tovværk og knob. Her får du kendskab til hvordan en sejlbåd er opbygget og hvordan de basale dele af båden fungere og vedligeholdes. Klargøring af bådene er en vigtig del af kurset, da det blandt andet er her du lære hvad der skal gennemgås på bådene inden havnen forlades.   Det er en obligatorisk at deltage i klargøring.

Hvordan klargøringen kommer til at foregå i praktisk – vil blive udmeldt senere – når vi kender mere til den aktuelle Covid-19 situation.

Klargøringsweekender i 2021:

10. – 11. april 2021

17. – 18. april 2021

Den praktiske sejlads begynder i maj og består af en ugentlig sejlaften (mandag, onsdag el torsdag) af 2-4 timers varighed frem til slutningen af september måned. Sejladsen forgår i hold af 3 personer tilknyttet en instruktør. Fordeling af hold og sejlaften sker i den første klargøringsweekend (10. – 11. april 2021). Vi tilstræber at matche holdene således at alle for mest muligt ud af det.

Kurset afsluttes med en eksamen (duelighedsprøve) i den sidste weekend af september, hvorefter den ugelige sejlads ophører og bådene afrigges – afrigningen er en ligeså vigtig del af kursus som klargøring og derfor også obligatorisk. Hvis man ønsker at tage en sæson mere før der gås op til eksamen er dette selvfølgelig muligt.

Eksamensweekend 2021:

25. - 26. september 2021

Afrigningsweekender 2021:

1. - 2.     oktober 2021

8. - 9. oktober 2021

Udover den ugelige aften sejlads vil vi i år tilbyde alle elever i sejlerskolen at deltage på de ugentlige tirsdags-kapsejladser som afholdes i klubben. Derudover vil vi forsøge at afholde en

’Optimist-jolle-aften’ hvor man som kursist har mulighed for at lære meget mere hvordan vind og vand påvirker bådene. Vi slutter gerne aftenerne af med lidt grill og hygge. Der kan også blive mulighed for at deltage på større eksterne kapsejladser, så som ’24-timers’ eller Amager Cup.

Kursusprisen er kr. 2.220 kr.

For deltagelse kræves der medlemskab af S/K LYNETTEN.

Medlemskab uden bådplads koster kr. 730 kr halvårligt + 200 kr til renoveringsfonden (+ 350 kr i indmeldelsesgebyr) og skal være gældende fra senest 1. maj 2021.

(For tilmelding af deltagere der endnu ikke er medlemmer af S/K Lynetten udfyldes rubrikken Medlems nr.  med 0000)

Kursusafgiften vil blive opkrævet af kontoret (pr. mail) og skal være indbetalt inden 1. april 2021.

Vi har typisk lang venteliste – så ved manglende indbetaling vil pladsen overgå til en anden.

Tilmelding foregår ved at klikke på nedeståene tilmeldings'knap'.

Hvis kursus er overfyldt vil det kun være muligt at tilmelde sig en venteliste.

Når alle spørgsmål er besvaret sendes skemaet, og afsenderen vil modtage en kvittering på mail.

HUSK allerede nu at sætte overstående datoer i kalenderen – der er mødepligt til både klargøring og afrigning.

COVID-19: Da der kan ske uforudsete ting der gør at vi f.eks. ikke kan være 3 elever + instruktør på båden, kan det blive nødvendigt at skære det samlede deltager antal ned til 20 elever. Det vil her være de først tilmeldte der får plads på holdet. I det tilfælde penge er indbetalt – vil disse blive tilbagebetalt.

Vi håber på en god sæson og glæder os til at se jer på Sejlerskolen.

/Kristine Boesgaard

Sejlerskoleformand

FREE
Event Capacity: 17 13 Registered Spots: 0