Vores undervisning er langt hen afvejen baseret på søfartsstyrelsens duelighedsprøve og både praktisk og teoretiske kurser afsluttes typisk med en prøve der giver ret til duelighedsbevis for fritidssejlere (eller yachtskipper). Prøveafgift er inkluderet i prisen. Sejlerskolens kursus er delt i en praktisk og en teoretisk undervisning del og forløber over et eller to-år.

I  sommerperioden fra maj – september er der undervisning i praktisk sejlads. Med en ugentlig sejladsaften for eleverne en grundig træning i at føre en sejlbåd, lærer om samarbejde og sikkerhed til søs. Undervisningen sker i små hold, af tre elever og én instruktør og foregår i en af skolens både.

I vinterperioden (oktober-maj) er udbydes den teoretiske del af duelighedsprøven. Undervisningen sker i klubbens lokaler en hverdags aften om ugen, typisk fra kl. 18-21, og afsluttes med en eksamen (weekend).

Sejlerskolen tilbyder desuden teoretiskkursus i Yachtskipper.

Sejlerskolen afholder derudover andre kursuser for klubbens medlemmer, f.eks. Sø-sikkerhedskursus (brand og førstehjælp), VHF-kursus, ankerlægning, spiler sejlads m.m. Kursuser udbydes efter ønske fra klubbens medlemmer og når det er muligt (følg med her på siden).. 

Søfartsstyrelsens duelighedsprøve

Giver ret til at føre et faretøj op til en længde på 15 m (50 fod) til lystsejlads i alle danske og internationale farvande. Beviset gælder også for motordrevne faretøjer med ubegrænset motorkraft. Se mere om prøven her (http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser/Sider/Duelighedspr%C3%B8veisejladsforfritidssejlere.aspx)

Yachtskipperprøve

Yachtskipper uddannelsen er en to delt uddannelse og deles i en yachtskippereksamen af henholdsvis 3. og 1. grad.

Som yactskipper af 3. grad har du ret til at være styrmand på fritidsfartøjer (op til 15 m) i fart på alle have og har ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 m i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

Med en bestået eksamen i yachtskipper af 3. grad kan denne følges op af en eksamen i yachtskipper af 1. grad. Som yachtskipper af 1. grad kan du efter en vis farttid opnår retten til at føre fritidsfartøjer op til 24 m i fart på alle have.

Der afholdes et yachtskipper kursus i hver sæson, typen (3. eller 1. grad) afhænger af de tilmeldtes ønske.

Andre kurser

I sejlerskolen afholder vi løbende specialiserede kurser for klubbens medlemmer, f.eks. Sø-sikkerhedskursus (brand og førstehjælp), VHF-kursus, ankerlægning, knob og tovværk m.m. Kursuser udbydes efter ønske fra klubbens medlemmer og når det er muligt (følge med her på siden).

Pris og tilmelding

Priser og indhold fremgår af kursusbeskrivelserne der bliver tilgengængelig her på hjemmesiden ('Tilmeldinger') ca 2-3 måneder før kursus start.

Deltagelse på alle sejlerskolenskurser kræver medlemskab af klubben. Medlemsskabet skal være gældende ved kursusstart, men det er muligt at tilmelde sig kursus inden indmeldelse.