klubhus shortHer kan du laese nyt from Lynetten's klubhusudvalg

Her kan du laese nyt from Lynetten's klubhusudvalg

Her kan du laese nyt from Lynetten's klubhusudvalg

 

           Skipperstuen. Det præciseres i henhold til Punkt Klubhuslokalet Skipperstuen at den er forbeholdt medlemmerne og gæstesejlere. Skiltet med tekst ”Lokalet er forbeholdt sejlklubbens medlemmer og gæstesejlere” hænges op synligt for alle. Desuden aftales det at restaurantens personale ikke på eget initiativ må henvise plads i skipperstuen til vilkårlige gæster. Dog er det ikke restaurantens opgave at føre kontrol med hvem der sætter sig derinde. Det må forventes at gæster respekterer skiltningen. Døren til Lagunen bør ikke holdes lukket i Restaurantens åbningstid.

Klubhus Øst må benyttes af medlemmer, deres gæster og gæstesejlere samt Restaurant Lynetten’s gæster.

  • Klubhuset er privat og der skal iagttages ro og orden

  • Rygning er ikke tilladt indendørs i Klubhus Øst.

Restaurant Lynetten’s gæster kan benytte følgende lokaler i restaurantens åbningstid.
Lagunen
Området ved baren
Terrassen
Foyer og trappe
Toiletter i stuen og på 1. sal.

Bestikket
Klublokalet ”Bestikket” står først og fremmest til rådighed for klubbens medlemmer og klubaktiviteter.
Husets inventar og møbler står, under brugers ansvar, til disposition.
Ved skader på lokale eller inventar kontaktes kontoret hurtigst muligt, således det kan aftales, hvordan udbedringen kan foretages.

Udlejning af bestik
Fuldgyldige medlemmer og restauratør (herefter kaldet lejer) kan leje medlemslokalet til fester eller arrangementer, når der ikke afholdes klubaktiviteter. Medlemsreservation kan ske indtil 12 måneder forud, ved henvendelse til kontoret med oplysninger om medlemsnummer og formål. Reservationen skal af kontorets personale indføres i reservationsbogen.
Lejer betaler kr. 1.000 i depositum, og kr. 1.000 i leje for lokalet og reservationen bekræftes skriftligt.

Lokalet kan kun lejes til brug for egne fester. Det må ikke lejes til at afholdes andre fester, hvilket vil blive betragtes som misbrug af medlemskabet.
Lejer skal være til stede under hele arrangementet og vil blive holdt ansvarlig for skader, som måtte blive forvoldt af lejer eller dennes gæster i lejeperioden.

Lejer skal 8 dage før, ved udleveret opslag på bestikkets døre, varsle at lokalet er udlejet.

Lokalet, foyer og trappe skal afleveres rengjort og støvsuget og alle affaldsbeholdere eller affaldssække skal være tømt, ligesom al emballage og lignende skal fjernes fra lokalet og anbringes i havnens affalds- eller flaskecontainere.

Restaurantens toiletfaciliteter skal rengøres når disse har været brugt uden for restaurantens åbningstid.

Skipperstuen.
Skipperstuen er til rådighed for medlemmer deres gæster og gæstesejlere med gyldigt medlems- eller gæstekort.

Toiletter, foyer og trappe.
Toiletter, foyer og trappe er til rådighed for medlemmer og gæstesejlere med gyldigt medlems- eller gæstekort samt i restaurantens åbningstid for restaurantens gæster.

Bad
Bad er til rådighed for medlemmer og gæstesejlere med gyldig medlems- eller gæstekort.

Vaskeri
Vaskeri er til rådighed for medlemmer og gæstesejlere med gyldigt medlems- eller gæstekort

HUSK!
Der må ikke overnattes i klubhuset.
Der må ikke trækkes el-ledninger eller vandslanger ud af huset til brug på pladsen.
Der må ikke renses fisk i baderummene.
Overalt i huset: Ryd op efter dig.