klubmesterskab

 Klubmesterskab i S/K Lynetten 2020 - sejles ikke i år.

 

 

 

klubmesterskab i S/K Lynetten 2019

 Klubmesterskabet sejles på seks tirsdage som en del af aftenmatcherne i ugerne 24-25-26 & 34-35-36. 

Tilmelding og startpenge

  • Man skal være tilmeldt til aftenmatcherne for de pågældende tirsdage på sædvanlig vis, jfr. indbydelsen til aftenmatcherne.
  • Det er gratis at deltage i klubmesterskabet. Både med gyldig målerbrev kan deltage i klubmesterskabet

Sejladsbestemmelserne

for aftenmatcherne gælder også for disse sejladser med følgende ændringer:

14. Pointsgivning:
14.1 For både, der kun skal sejle banen rundt en gang, bliver præmietiden ganget med 2. De seks sejladser udgør en samlet serie. Fire af disse præmietider vil blive anvendt til klubmesterskabet, de to dårligste præmietider bliver slettet. Bådene vil blive listet i rækkefølge efter præmietiderne med den mindste præmietid først (hurtigste båd).
16. Præmier:
16.1 Den hurtigste båd vil få en præmie. Den hurtigste båd med samme skipper, der er medlem af S/K Lynetten, vil blive årets klubmester og få en præmie.

Ingen begivenheder