Event Registration

Below is a list of all events that are currently open for registration. Click on the event name to proceed.
23 apr 2022 - 9 okt 2022

Praktisk Sejlads 2022 (ikke gratis)

Moderator: Bodil Vestergaard Category: Sejlerskole

Det er sejlklubbens formål er at fremme medlemmernes sammenhold og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse, og derfor driver vi en sejlerskole.

Lynettens sejlerskole tilbyder undervisning i praktisk sejlads i perioden maj til og med september, og i teoretisk undervisning i vinterperioden.

Kursus i praktisk sejlads 2022.

Vi har en gruppe af erfarne instruktører, og der sejles en gang ugentlig og træningen er fra 17-21.00. Der er gruppe af 3 elever på hver båd. Elever og instruktører mødes på tværs af bådene fra 20.30 -21.00 – indimellem kan der være et tema, som drøftes. Det er henholdsvis Folkebåde, og enkelte andre både, der benyttes som skolebåde.

Det hører med til kurset at deltage i forberedelse, og den 23./24. april er der intromøde med klargøring af både; dvs. blandt andet rengøring og polering.

Den 30/4-1/5 er der rigning; det er den weekend vi sætter master og sejl på.

Der vil i perioden være 2 obligatoriske kapsejladser, og vi arbejder med at der tilbydes en natsejlads.

Den sidste weekend i september er den praktisk prøve med en censor godkendt af Søfartsstyrelsen, og når du også har bestået den teoretiske del kan du erhverve dig et duelighedsbevis.

Hvis du er interesseret i at deltage, skal du vide, at det er en betingelse at man er medlem af sejlklubben, og prisen for deltagelse er 2265 kr.  Vil du vide mere, kan du sende os en mail.

FREE
Event Capacity: 26 26 Registered Spots: 0
 
3 okt 2022 - 28 feb 2023

Teoretisk undervisning til duelighedsprøve. (ikke gratis)

Moderator: Bodil Vestergaard Category: Sejlerskole
FREE
Event Capacity: 20 15 Registered Spots: 5
26 okt 2022

tovværkskursus - 12 gange (ikke gratis)

Moderator: Niels Krohn Category: Sejlerskole
FREE
Event Capacity: 12 1 Registered Spots: 11