Det er sejlklubbens formål er at fremme medlemmernes sammenhold og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse, og derfor driver vi en sejlerskole.

Lynettens sejlerskole tilbyder undervisning i praktisk sejlads i perioden maj til og med september, og i teoretisk undervisning i vinterperioden.

Kursus i praktisk sejlads 2022.

Vi har en gruppe af erfarne instruktører, og der sejles en gang ugentlig og træningen er fra 17-21.00. Der er gruppe af 3 elever på hver båd. Elever og instruktører mødes på tværs af bådene fra 20.30 -21.00 – indimellem kan der være et tema, som drøftes. Det er henholdsvis Folkebåde, og enkelte andre både, der benyttes som skolebåde.

Det hører med til kurset at deltage i forberedelse, og den 23./24. april er der intromøde med klargøring af både; dvs. blandt andet rengøring og polering.

Den 30/4-1/5 er der rigning; det er den weekend vi sætter master og sejl på.

Der vil i perioden være 2 obligatoriske kapsejladser, og vi arbejder med at der tilbydes en natsejlads.

Den sidste weekend i september er den praktisk prøve med en censor godkendt af Søfartsstyrelsen, og når du også har bestået den teoretiske del kan du erhverve dig et duelighedsbevis.

Hvis du er interesseret i at deltage, skal du vide, at det er en betingelse at man er medlem af sejlklubben. Hvis du ikke er medlem, skal du derfor kontakte kontoret for at blive medlem, for du skal bruge dit medlemsnummer, når du tilmelder dig. Er du gift eller samlevende med et medlem, kan du blive ”familiemedlem”. Prisen for deltagelse er 2310 kr.  Vil du vide mere, kan du sende os en mail.


Tilmelding skal ske via klubbens hjemmeside/Sejlerskole/tilmeldinger.