Vores undervisning er langt hen afvejen baseret på søfartsstyrelsens duelighedsprøve og både praktisk og teoretiske kurser afsluttes typisk med en prøve der giver ret til duelighedsbevis for fritidssejlere (eller yachtskipper). Prøveafgift er inkluderet i prisen. Sejlerskolens kursus er delt i en praktisk og en teoretisk undervisning del og forløber over et eller to-år.

I sommerperioden fra maj – september er der undervisning i praktisk sejlads. Med en ugentlig sejladsaften får eleverne en grundig træning i at føre en sejlbåd, lærer om samarbejde og sikkerhed til søs. Undervisningen sker i små hold, af tre elever og én instruktør og foregår i en af skolens både.

I vinterperioden (oktober-maj) er udbydes den teoretiske del af duelighedsprøven. Undervisningen sker i klubbens lokaler en hverdags aften om ugen, typisk fra kl. 18-21, og afsluttes med en eksamen (weekend).

Søfartsstyrelsens duelighedsprøve

Giver ret til at føre et faretøj op til en længde på 15 m (50 fod) til lystsejlads i alle danske og internationale farvande. Beviset gælder også for motordrevne fartøjer med ubegrænset motorkraft. Se mere om prøven her (http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser/Sider/Duelighedspr%C3%B8veisejladsforfritidssejlere.aspx)

Yachtskipperprøve

udbydet PT ikke

Andre kurser

I sejlerskolen afholder vi løbende specialiserede kurser for klubbens medlemmer, f.eks. Sø-sikkerhedskursus (brand og førstehjælp), VHF-kursus, ankerlægning, knob og tovværk m.m. Kurser udbydes efter ønske fra klubbens medlemmer og når det er muligt (følge med her på siden).

Pris og tilmelding

Priser og indhold fremgår af kursusbeskrivelserne der bliver tilgengængelig her på hjemmesiden ('Tilmeldinger') ca 2-3 måneder før kursus start.

Deltagelse på alle sejlerskolenskurser kræver medlemskab af klubben. Medlemsskabet skal være gældende ved kursusstart, men det er muligt at tilmelde sig kursus inden indmeldelse.