Der blev den 13. oktober 2021 afholdt et medlemsmøde med ca. 50 fremmødte.

På mødet blev der orienteret om status på kontrakt og afledte virkninger af den vedtagne Lynetteholm – samt spørgsmål og drøftelser herom.

Herefter var der spørgsmål og synspunkter fra medlemmer, og mødet afsluttede med drøftelse ved bordene om forslag, der kan promovere SK Lynetten og gøre det til en bedre klub.

Referatet kan læses når man er logget ind på samme menupunkt.