9. maj 2022

Kære alle medlemmer

Vi har i dag, mandag den 9. maj afholdt møde med By og Havn samt Munck, som står for byggeriet af dæmningen samt etableringen af klapbroen.


 1. Klapbroens stål konstruktion er forsinket! Det betyder at hele august og en del af september ikke berøres – dvs. fri ind og udsejling ind til da – men pas på de mange arbejdsskibe og rigge, der manøvrerer i området.

  Det er aftalt, at vi får besked på hvornår klapbroen ankommer, således at vi er varslet i god tid.


 2. Skum i havnen. Der er lagt flydespærre ud. Disse kontrolleres hver morgen af By&Havn/Cowi og justeres efter vindretning/behov. Der skulle ikke opstå yderligere problemer i anlægsperioden. Munck er færdige med den sydlige del af dæmningen og forventer at være klar med den nordlige del først i juni 2022.

  By&Havn oplyser, at sandet der anvendes til dæmningen stammer fra Juels Grund – nord for Stevns. NCC, der er leverandør, skal bekræfte dette.


 3. By&Havn stiller med spuleaggregat (søvand) – til nedskyldning af slam – hvis problemet opstår igen.

  Der er taget prøver af skummet/sandet og Københavns Kommune er i gang med at få det undersøgt af et certificeret laboratorium. Der kommer med svar ca. den 20. maj til By&Havn og vi får resultaterne lige efter.


 4. Såfremt der opstår skader på motorer – kølesystem mm. pga. ”skum”, er det som tidligere udmeldt, jeres forsikring der skal træde til - dvs. vores individuelle forsikring. Det er dernæst forsikringsselskabet der skal anlægge sag mod By og Havn.

  Vi følger det tæt og løbende. Vi har udtrykt vores bekymring, vores allesammens frustration over for By og Havn: der har handlet for sent.


 5. Afmærkning på klapbroen. Der kommer snarest tydelig afmærkning på ”klapbroen” for at vise gennemsejling både fra øst og vest – også i byggeperioden.

  Der er nogle, som har sejlet nord om spunsvæggen, det kan absolut ikke anbefales, da der er ret lavt. Vanddybden er blevet 30 centimeter dybere på få områder mod nord, men det er meget usikkert hvor – så sejl igennem afmærkningen.


 6. Vi tager nye møder hvis det bliver nødvendigt og er i løbende dialog med By&Havn.

Mange hilsner fra Bestyrelsen