Kære Alle medlemmer

Vi holdt i går et velbesøgt medlemsmøde. Formålet med mødet var at informere os alle så tidligt som muligt i processen dvs. dele den viden vi har.

Her følger de PP som vi brugte. Det er vigtigt at slå fast

Intet er bestemt - det er udvikling frem til 2035

 

Læs resume af mødet under præsentationen.

 

skrmbillede 2022 03 25 kl. 09.36.33

 

skrmbillede 2022 03 25 kl. 09.36.42

 

skrmbillede 2022 03 25 kl. 09.36.51

 

skrmbillede 2022 03 25 kl. 09.37.10

 

skrmbillede 2022 03 25 kl. 09.37.53

 

skrmbillede 2022 03 25 kl. 09.38.03

skrmbillede 2022 03 25 kl. 09.38.10

Resume af medlemsmøde

Tidspunkt: Torsdag d. 24. marts 2022 kl. 19.

Sted: Klubhus Øst, Bestikket

Referent: Claus Ørskov, klubsekretær

 

Dagsorden

  1. Velkommen
  2. Kort orientering
  3. Diskussion ved bordene
  4. Opsamling og spørgsmål generelt
  5. Eventuelt
  6. Tak for i aften

 

Resume

1. Velkommen

Formanden byder velkommen.

 

2. Kort orientering

By og Havn er kommet med et udspil til kontraktforhandling. Den nuværende kontrakt forlænges løbende og kan opsiges med 2 års varsel.

Havnen repræsenteres af advokat Knud Foldschack.

Økonomi. By og Havn har varslet voldsom huslejestigning med en indfasning over en længere årrække. Dette er pt. forhandlingsudgangspunktet.

By og Havn ønsker at fremrykke ny lokalplan fra 2031 til 2026/27. Her ønsker de at bytte arealer mod Refshalevej (plads B og D) ud med område på syd for havnen. Her har de tilbudt at kompensere ved at bygge kran og andre faciliteter på det nye område. På det udbyttede areal ønsker By og Havn at anvende til rekreativt område. Området mod vest vil de også beplante evt. med lille kanal til gennemsejling for kajakker.

Hvis By og Havn får ret som agt, så vil det først være en realitet om 8 til 10 år.

Næste måde med By og Havn er planlagt til torsdag d. 31. marts 2022.

 

3. Diskussion ved bordene

Livlig diskussion ved bordene.

 

4. Opsamling og spørgsmål generelt

På mødet blev fremsat en række forslag til strategi for forhandlingerne, hvor deltagerne forholdt sig til konsekvens for økonomi og arealer. Der var enighed om, at vi er særlige, og der ikke kan drages en direkte sammenligning med andre havne, som ikke selv har etableret alle faciliteter og selv står for vedligeholdelse og udvikling. Med udgangspunkt i, at vores havn ikke er lukningstruet, men forandringstruet, var der en konstruktiv tilgang, hvor der kom mange forslag, der kan anvendes i den fremadrettede forhandling. De enkelte forslag er af denne grund ikke medtaget i resuméet.

 

5. Eventuelt

Klubben afventer endelig udmelding fra By og Havn mht. lukning af havneindsejlingen i efteråret. Her vil lukningen blive i korte perioder på nogle dage. Det bliver givetvis i august – måske først i september. Der vil blive udsendt LynetteInfo så snart By og Havn giver besked.

Der er for den aktuelle lukning tre medlemmer, som har ønsket plads udenfor havnen. De har alle af By og Havn fået tildelt plads ved Ofelia Plads. Der vil være forventningen, at By og Havn på samme måde vil stille til pladser til rådighed ved kommende lukninger.

Vores havneassistent Lennart er flyttet til Helsingør og har derfor fundet nyt arbejde. I dag har klubben ansat en ny havneassistent med stor sejlererfaring.

Frihøjden på den nye bro er meddelt til 4,5 m.

 

6. Tak for i aften