Turudvalgets tilbud sæson 2018

 19 - 20 maj   Pinsetur til Lomma. Er afviklet med 53 deltagere i 21 både

 1 - 2 sep       Krebsetur til Flakfortet

 29 - 30 sep   Afriggertur til Dragør

 

Desuden spontane dag/aftenture til Flakfortet i godt sommervejr. Annonceres i facebookgruppen.

Turudvalget tillader sig evt. et enkelt andet arrangement. Mere senere. Annonceres i facebookgruppen.

 

På udvalgets vegne - Claus Bendixen