I årets Amagercup var der ingen dh både, men ikke mindre end 15 spækhuggere.

Det blev til en dejlig dag på vandet lige udenfor havnen, hvor man konkurrerede på sejlerskills, så det var en fornøjelse at se derpå :-)

Skulle du have lyst til at kikke, findes billederne HER brugernavn og password er "spægge" og "spægge" - nyd det :-)

Selvbyggerhavn får Christianshavnerprisen

Christianshavnerprisen blev lørdag den 9. september tildelt til Sejlklubben Lynetten, som bor på Margretheholm Havn på Refshaleøen, næsten i hjertet af København.
Prisen blev overrakt af formand for Christianshavns Lokaludvalg, Poul Cohrt.

Han roste klubbens evne til at være udadvendt og tiltrække naboer og Københavns beboere til en række maritime tilbud, både ved festlige lejligheder, som f.eks. Havnens Dag, men også til en lang række maritime aktiviteter.

Han pegede på, at  klubmedlemmerne selv byggede havnen for 39 år siden. Det krævede hårdt arbejde at bygge fra lavvandet strandeng til en havn med plads til over 700 både. Den kollosale opgave blev løst på et par år i kraft af 50.000 arbejdstimer leveret af medlemmerne, der også betalte hver eneste krone, som byggeriet kostede. Sejlklubben har i år en udstilling om, hvordan havnen blev bygget. Hvert medlem, som ønskede en havneplads påtog sig at lægge 80 timers arbejde i byggeriet. Udstillingen består af 24 store plancher hængt op rundt på klubområdet som i tekst og billeder fortæller historien om, hvordan det gik til, at vi bygede en havn. Udstillingen er udendørs og kan ses resten af 2017. Selskaber på 6 personer eller flere kan få en guidet tur rundt til udstillingen.

havnens pris 2

Kontakt: Niels Bjørn Pedersen tlf.: 4031 2822 Christianshavnerprisen er på 13.085 kr. eller 1 kr. fra hver indbygger på Christianshavn. Tekst og foto: Niels Bjørn Pedersen

Turudvalgets tilbud sæson 2018

 19 - 20 maj   Pinsetur til Lomma. Er afviklet med 53 deltagere i 21 både

 1 - 2 sep       Krebsetur til Flakfortet

 29 - 30 sep   Afriggertur til Dragør

 

Desuden spontane dag/aftenture til Flakfortet i godt sommervejr. Annonceres i facebookgruppen.

Turudvalget tillader sig evt. et enkelt andet arrangement. Mere senere. Annonceres i facebookgruppen.

 

På udvalgets vegne - Claus Bendixen

 

Så er vores vejrmåler blevet installeret, og sidder på mastekranen og måler vind, nedbør, temperatur og luftfugtighed.

Vejrstation

Vindmåleren viser meget lokalt, hvilke forhold vi har i havnen, så derfor er måleren fra Drogden Fyr også medtaget.

Da vi endnu ikke har fået vores egen vandstandsmåler, er DMI's vandstand for Københavns Havn indsat også. Sidste vinter lavede jeg en del kontrolmålinger, og jeg synes generelt at DMI's målinger er retvisende for havnen ifht. middelvandstand. 

Samtlige udgivelser gennem 10 år er lagt på den nye hjemmeside!
Lynettenyt november2017

  • Billede af bladet
  • Overskrifter er trukket ud
  • Der kan søges i overskrifter
  • Nemt at finde!

Hent sidste nummer HER

Grand  DanoisJeg vågnede tidligt denne lidt kølige december morgen. Alle de lyde som havde været en naturlig del af skibet var væk. Det gik langsomt op for mig at min familie var taget hjem. Jeg var helt alene nu, på en lille båd i Sydspanien.

Det skrevne kunne være starten på en roman men det er det ikke. Det er også en del af virkeligheden for en langturssejler! Sejladsen er ellers gået godt. Vi startede præcis som planlagt den første juli med afgang fra sejlklub Lynetten. Forud var der gået to års forberedelser for at føre skibet op til en standard som dels gør skibet i stand til at føre besætningen sikkert jorden rundt. Men også fordi skibets installationer trængte til en grundig modernisering.