Skipperstuen. Det præciseres i henhold til Punkt Klubhuslokalet Skipperstuen at den er forbeholdt medlemmerne og gæstesejlere. Skiltet med tekst ”Lokalet er forbeholdt sejlklubbens medlemmer og gæstesejlere” hænges op synligt for alle. Desuden aftales det at restaurantens personale ikke på eget initiativ må henvise plads i skipperstuen til vilkårlige gæster. Dog er det ikke restaurantens opgave at føre kontrol med hvem der sætter sig derinde. Det må forventes at gæster respekterer skiltningen. Døren til Lagunen bør ikke holdes lukket i Restaurantens åbningstid.