klubmesterskab

 Klubmesterskab

 

 

 

klubmesterskab i S/K Lynetten 2022

 Klubmesterskabet sejles på seks tirsdage som en del af aftenmatcherne i ugerne 24-25-26 & 34-35-36. 

Tilmelding og startpenge

  • Man skal være tilmeldt til aftenmatcherne for de pågældende tirsdage på sædvanlig vis, jfr. indbydelsen til aftenmatcherne.
  • Det er gratis at deltage i klubmesterskabet. Både med gyldig målerbrev kan deltage i klubmesterskabet

Sejladsbestemmelserne

for aftenmatcherne gælder også for disse sejladser med følgende ændringer:

14. Pointsgivning:
14.1 De seks sejladser udgør en samlet serie. Fire af disse præmietider vil blive anvendt til klubmesterskabet, de to dårligste præmietider bliver slettet. Bådene vil blive listet i rækkefølge efter præmietiderne med den mindste præmietid først (hurtigste båd).
16. Præmier:
16.1 Den hurtigste båd i løb 1 og 2 vil få en præmie. Den hurtigste båd med samme skipper, der er medlem af S/K Lynetten, vil blive årets klubmester og få en præmie.

Ingen begivenheder