SEJLKLUBBEN LYNETTEN og SUNDBY SEJLFORENING
inviterer til

AMAGERCUP

Regler og bestemmelser

Stævnet sejles efter gældende kapsejladsregler, eventuelle afvigelser vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
Stævnet
Er åbent for alle klassebåde og DH-både & træsejler.
Sejladsområde og baner
Klassebåde med 5 eller flere tilmeldte både sejler på op/ned baner.
Der planlægges fire sejladser øst for Trekroner.
Varselssignal er planlagt til kl. 09:55.
DH både og træsejler sejler distancesejlads.
Banens længde vil være 12 – 16 sm afhængig af vindforhold. Banen vil fremgå af signaler på dommerbåden. Starten vil være øst for Trekroner.
Varselssignal er planlagt til kl. 09:55.
Havnen
Basishavn for stævnet er S/K Lynetten – Margretheholms Havn. Både, der opfylder tilmeldingskravene, herunder betaling, kan ligge gratis i havnen fra fredag d. 10. juni til mandag d. 13. juni.
Startgebyr
Deltagergebyret på 200 kr. og tilmeldingen skal være os i hænde senest d. 6. juni. Tilmelding sker på Sejlklubben Lynettens Hjemmeside under Kapsejlads.
Præmier
Der vil være en præmie for hver femte tilmeldte båd i hver klasse/løb. Præmieuddelingen finder sted snarest muligt efter sidste sejlads. Præmier, der ikke afhentes ved præmieuddelingen, tilfalder stævnet. I forbindelse med præmieuddeling vil der blive trukket lod om en gave, blandt de tilstedeværende tilmeldte bådes skippere.
Bureau
Sejladsbestemmelser og deltagerlister vil blive lagt ud på Klubbens Hjemmeside og udleveres i bureauets åbningstider: fredag 18:00 – 19:00 og lørdag 08:00 – 09:00 Bureauets telefon nr. er 2660 6097
Aktiviteter
Efter sejladserne bydes på moleøl og snacks.

Du kan læse hele indbydelsen> Kapsejlads>Amager cup.