Stævnet er åbent for alle klassebåde og DH-både.

Sejladsområde og baner

  • Banen for DH-både vil blive udlagt i farvandet nord for Flakfortet.
  • Banen for mindre klassebåde vil blive udlagt øst for Trekroner.
  • Alle både både sejler på op/ned bane. Klassebåde med 5 eller flere tilmeldte både får ejet løb.
  • Varselssignal er planlagt til kl. 09:55.

Havnen

Basishavn for stævnet er S/K Lynetten. Den mandskabsbetjente kran (20 tons) på midtermolen kan, efter aftale, anvendes til søsætning og optagning af både, som deltager i stævnet. Deltagere i sejladsen ligger vederlags­frit i havnen fra fredag d. 8 juni til mandag d. 11. juni.

Startgebyr

Deltagergebyret på DKK 200 kr. og tilmeldingen skal være os i hænde senest d. 3. juni.

Du kan hente hele indbydelsen HER

Der vil være samværd, moleøl og præmieoverrækkelse i SK Lynetten efter sejladserne.

Vi tænder grillen fredag aften - medbring selv kød og drikkevarer.