Så blev de gule kapsejladsbøjer ploppet i vandet på deres vante positioner. Her "B"eren, inde ved Trekroner

Tak til Tom og Bjarne for at gøre klar med nye kæderstykker, hvor tæring havde gjort det nødigt

Tak til de gamle  mænd, Bent, Rahlph og Lars for med stor offervillighed at gå på vandet sommerens måske varmeste dag og næsten vindstille.

Men det er jo ltid godt med succes :-)