Kapsejlads Nyt

Lynetten KapsejladsHer finder du nyheder, reglementer og updates til Lynetten's kapsejladser.

Vi har ugentlige sejladser, og ekstra begivenheder i løbet af aaret.

Du kan tilmelde dig til de forskellige kapsejladser ved at vælge kapsejlads typen fra menuen ovenfor.

Kapsejladsudvalget.

Kapsejladschef: Rahlf Nielsen, Bent Andersen, Bjarne Hansen, Lars Frandsen, Tom Nielsen, Mattias Bodlund - Bådsmand for J70.

 

https://kvindelig-sejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=105

 

Langelinie sejlklub inviterer til kapsejladsen "Saltholm Rundt" lørdag d. 1. sept.

Du kan hente hele indbydelsen HER

 

 

flakfortet

Invitation til kapsejladsen

”Rundt om Forterne”

                         Lørdag den 18. august 2018

Sejlklubben S/K Lynetten arrangerer igen i år kapsejladsen ”Rundt om Forterne”.

      En hyggelig dag på Sundet med ædel kappestrid, hvor alle kan deltage.

  • Sejladsen er for kølbåde over 6 m LOA og med sejl, og der sejles fra Trekroner rundt om Middelgrundsfortet, Flakfortet og Middelgrunden. Banens længde vil være omkring 14 sm.

  • Besætningen skal være på min. 2 personer. Anvendelse af spiler, genaker eller motor er ikke tilladt under sejladsen.

  • Start d. 18. August kl. 10:00 øst for Trekroner. Mål i samme område.

  • Der sejles efter søvejsreglerne (IRPCAS), med særlige bestemmelser for startprocedure.         De normale kapsejladsregler er ikke basis for denne sejlads - sejl forsigtigt og undgå sammenstød. Man deltager helt på eget ansvar.

  • Tilmelding på www.lynetten.dk -> Kapsejlads -> Tilmelding sejlads -> Rundt om Forterne -> Register. Seneste tilmeldingsdato: 11. August 2018. Startpenge: 200 kr. ved tilmeldingen på Reg nr. 6506 Konto nr. 3060750350 – angiv bådnummer og bådnavn

 

 

Du kan læse hele Invitation, Sejladsbestemmelser og tilmelding mv. HER

Stævnet er åbent for alle klassebåde og DH-både.

Sejladsområde og baner

  • Banen for DH-både vil blive udlagt i farvandet nord for Flakfortet.
  • Banen for mindre klassebåde vil blive udlagt øst for Trekroner.
  • Alle både både sejler på op/ned bane. Klassebåde med 5 eller flere tilmeldte både får ejet løb.
  • Varselssignal er planlagt til kl. 09:55.

Havnen

Basishavn for stævnet er S/K Lynetten. Den mandskabsbetjente kran (20 tons) på midtermolen kan, efter aftale, anvendes til søsætning og optagning af både, som deltager i stævnet. Deltagere i sejladsen ligger vederlags­frit i havnen fra fredag d. 8 juni til mandag d. 11. juni.

Startgebyr

Deltagergebyret på DKK 200 kr. og tilmeldingen skal være os i hænde senest d. 3. juni.

Du kan hente hele indbydelsen HER

Der vil være samværd, moleøl og præmieoverrækkelse i SK Lynetten efter sejladserne.

Vi tænder grillen fredag aften - medbring selv kød og drikkevarer.

Historien om Københavns Befæstning begyndte med en hovedstad i flammer og udviklede sig til et avanceret forsvarsværk.

Klokken var halv otte om aftenen 2. september 1807, da døden begyndte at regne ned over København. Den danske hovedstad var omringet af fjendtlige engelske tropper, der forlangte, at danskerne udleverede hele deres flåde.

Under bombardementet var Danmarks konge officielt Christian VII, men siden 1784 havde hans søn, Kronprins Frederik (senere Frederik VI), styret riget.

Under det engelske angreb opholdt kronprinsen sig i Kiel, og han havde beordret Københavns øverstkommanderende, general Ernst Peymann, til under ingen omstændigheder at overgive sig.