Kapsejlads Nyt

Lynetten KapsejladsHer finder du nyheder, reglementer og updates til Lynetten's kapsejladser.

Vi har ugentlige sejladser, og ekstra begivenheder i løbet af aaret.

Du kan tilmelde dig til de forskellige kapsejladser ved at vælge kapsejlads typen fra menuen ovenfor.

Kapsejladsudvalget.

Kapsejladschef: Rahlf Nielsen, Bent Andersen, Bjarne Hansen, Lars Frandsen, Tom Nielsen, Mattias Bodlund - Bådsmand for J70.

Se billeder fra

SNE CUP d. 26-12-2021.

Sejlklubben Lynetten har tradition for at afholde kapsejlads 2. juledag – vi plejer at være en del friske sejlere, som hygger os på vandet – i stedet for at bruge endnu en dag på julefrokoster.

Så vi byder velkommen til en dag med masser af action og fart på vandet. 2. juledag byder på meget forskelligt vejr, vi har ofte afviklet dette stævne i sol og 5-8 grader, men har da også prøvet at rydde dækket for is og sne inden vi kunne sætte sejl. Men sjovt plejer det at være.

Vi mødes kl. 9 til skippermøde og morgenkaffe/morgenbrød.

For at give dig så megen information som muligt, vil vi løbende opdatere vores hjemmeside, www.lynetten.dk med sidste nyt, deltagerlister, sejladsbestemmelser og anden information. Efter stævnet vil resultatlisten være tilgængelig her.

Indbydelse til Sne Cup:

 

Dato:

Den 26. december 2021.

Bestemmelser:

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, undtagen hvor de ændres af stævnets sejladsbestemmelser. Reklamekategorien er C i henhold til tillæg 1.

Klasse:

Der sejles efter DS handicap system DH, klassebåde sættes i eget løb, såfremt 3 ens både tilmelder sig. Løbssammensætning vil først blive offentliggjort efter sejladsen.

Skippermøde:

Der vil være skippermøde kl. 09.00. Information til sejlerne slås op på den officielle opslagstavle senest kl. 09.00. Der serveres en kop kaffe og lidt morgenbrød.

 

 Se hele indbydelsen og sejladsbestemmelser HER

 

Der sejles Sne Cup d. 26-12-2021.

Tilmelding fra kl.08.00

Skippermøde kl.09.00 med kaffe og lidt morgenbrød

Første start kl.11.00

 Se mere under menu: Kapsejlads nyt.

 

Historien om Københavns Befæstning begyndte med en hovedstad i flammer og udviklede sig til et avanceret forsvarsværk.

Klokken var halv otte om aftenen 2. september 1807, da døden begyndte at regne ned over København. Den danske hovedstad var omringet af fjendtlige engelske tropper, der forlangte, at danskerne udleverede hele deres flåde.

Under bombardementet var Danmarks konge officielt Christian VII, men siden 1784 havde hans søn, Kronprins Frederik (senere Frederik VI), styret riget.

Under det engelske angreb opholdt kronprinsen sig i Kiel, og han havde beordret Københavns øverstkommanderende, general Ernst Peymann, til under ingen omstændigheder at overgive sig.

Sejladsreglement for Klubbens J70

 

Formål

Et projekt der kan tiltrække og fastholde sejlere med lyst til en sportslig tilgang til sejlads.    

Projekt for alle medlemmer i Klubben - på tværs af køn og alder.

Sætte S/K Lynetten på landkortet som en moderne klub med gode faciliteter – også på vandet.

1.          Bådens anvendelse

Give skippere og besætninger mulighed for at træne kapsejlads i en moderne sportsbåd.

Give øvede juniorer mulighed for at stifte bekendtskab med en moderne sportsbåd.

Give interesserede klubmedlemmer mulighed for at stifte bekendtskab med en moderne sportsbåd.

1.1     Båden må kun sejles i dagslys.

1.2     Ved træning må båden kun sejles i Øresund i området fra Kastrup i syd til Rungsted i nord, samt vest for en nord/sydgående linje gennem Flakfortet.

 

2.       Klubbens Team J70: 

2.1     Medlemskab sommer: (fra Stander Hejs til Stander Hal): 500,-                                                

          Medlemskab vinter: (fra Stander Hal til Stander Hejs): 500,-  

Indbetales til Klubbens kapsejladskonto. Overstående priser er gældende for 2017.

2.2     J70 bådens økonomi administreres af Havnekontoret, med input fra Kapsejladsudvalget, der i Klubsammenhæng tegnes af Kapsejladsformanden.

2.3     Team J70 ledelsen:

Består af kapsejladsformand, J70 bådsmand, der udpeges af Kapsejladsudvalget, samt et eller flere medlemmer af Team J70.

2.4     Bådsmand: er ansvarlig for bådens vedligehold – økonomi varetages i samarbejde med Kapsejladsformand.

 

2.5     Bådsmanden administrerer brug af båden: herunder træningssejladser, deltagelse i kapsejladser mm.

 

2.6     Det forventes, at teamets medlemmer bidrager til bådens rengøring, vedligehold, flytning på trailer mm.  

3.       Personer der kan sejle båden:

Alle, der sejler i Klubbens J70 skal være medlem af Klubben, det gælder både skipper og gaster.  Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Det gælder dog ikke ved aftalte prøvesejladser.

Manglende overholdelse af nærværende regler vil medføre påtale og i grovere tilfælde udelukkelse fra sejlads i en periode nærmere bestemt af Team J70 ledelsen.

Grov uagtsomhed eller tilsidesættelse af godt sømandskab kan medføre erstatningsansvar.

3.1     Krav til skipper:

Skal have gyldigt duelighedsbevis.

Skal være godkendt som skipper af Team J70 ledelsen.

Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Gratis for juniorer – medlem af Klubbens juniorafdeling.

3.2     Krav til gaster:

Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Gratis for juniorer – medlem af Klubbens juniorafdeling.

4.       Kommunikation:

Via facebookhjemmeside, mail til bådsmand mm.

5.       Indberetning af skader:

Skal ske omgående til Bådsmanden – gerne med skriftlige forklaringer, billeder evt. protester ved kapsejladser.

En kopi af Sejladsreglement for J70 klik HER.