Kapsejlads Nyt

Lynetten KapsejladsHer finder du nyheder, reglementer og updates til Lynetten's kapsejladser.

Vi har ugentlige sejladser, og ekstra begivenheder i løbet af aaret.

Du kan tilmelde dig til de forskellige kapsejladser ved at vælge kapsejlads typen fra menuen ovenfor.

Kapsejladsudvalget.

Kapsejladschef: Rahlf Nielsen, Bent Andersen, Bjarne Hansen, Lars Frandsen, Tom Nielsen, Mattias Bodlund - Bådsmand for J70.

Se billeder fra Snecup 2018 http://www.lynetten.dk/j36/index.php/nyheder/billeder/category/94-2018. 

 

Østersøkredsen ved

SEJLKLUBBEN LYNETTEN og SUNDBY SEJLFORENING                    

inviterer til

AMAGERCUP

Lørdag d. 15. juni 2019

Se mere under menu - Amagercup

Se billeder fra Amagercup 2019 http://www.lynetten.dk/j36/index.php/nyheder/billeder/category/142-2019-amagercup

 

Historien om Københavns Befæstning begyndte med en hovedstad i flammer og udviklede sig til et avanceret forsvarsværk.

Klokken var halv otte om aftenen 2. september 1807, da døden begyndte at regne ned over København. Den danske hovedstad var omringet af fjendtlige engelske tropper, der forlangte, at danskerne udleverede hele deres flåde.

Under bombardementet var Danmarks konge officielt Christian VII, men siden 1784 havde hans søn, Kronprins Frederik (senere Frederik VI), styret riget.

Under det engelske angreb opholdt kronprinsen sig i Kiel, og han havde beordret Københavns øverstkommanderende, general Ernst Peymann, til under ingen omstændigheder at overgive sig.

Sejladsreglement for Klubbens J70

 

Formål

Et projekt der kan tiltrække og fastholde sejlere med lyst til en sportslig tilgang til sejlads.    

Projekt for alle medlemmer i Klubben - på tværs af køn og alder.

Sætte S/K Lynetten på landkortet som en moderne klub med gode faciliteter – også på vandet.

1.          Bådens anvendelse

Give skippere og besætninger mulighed for at træne kapsejlads i en moderne sportsbåd.

Give øvede juniorer mulighed for at stifte bekendtskab med en moderne sportsbåd.

Give interesserede klubmedlemmer mulighed for at stifte bekendtskab med en moderne sportsbåd.

1.1     Båden må kun sejles i dagslys.

1.2     Ved træning må båden kun sejles i Øresund i området fra Kastrup i syd til Rungsted i nord, samt vest for en nord/sydgående linje gennem Flakfortet.

 

2.       Klubbens Team J70: 

2.1     Medlemskab sommer: (fra Stander Hejs til Stander Hal): 500,-                                                

          Medlemskab vinter: (fra Stander Hal til Stander Hejs): 500,-  

Indbetales til Klubbens kapsejladskonto. Overstående priser er gældende for 2017.

2.2     J70 bådens økonomi administreres af Havnekontoret, med input fra Kapsejladsudvalget, der i Klubsammenhæng tegnes af Kapsejladsformanden.

2.3     Team J70 ledelsen:

Består af kapsejladsformand, J70 bådsmand, der udpeges af Kapsejladsudvalget, samt et eller flere medlemmer af Team J70.

2.4     Bådsmand: er ansvarlig for bådens vedligehold – økonomi varetages i samarbejde med Kapsejladsformand.

 

2.5     Bådsmanden administrerer brug af båden: herunder træningssejladser, deltagelse i kapsejladser mm.

 

2.6     Det forventes, at teamets medlemmer bidrager til bådens rengøring, vedligehold, flytning på trailer mm.  

3.       Personer der kan sejle båden:

Alle, der sejler i Klubbens J70 skal være medlem af Klubben, det gælder både skipper og gaster.  Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Det gælder dog ikke ved aftalte prøvesejladser.

Manglende overholdelse af nærværende regler vil medføre påtale og i grovere tilfælde udelukkelse fra sejlads i en periode nærmere bestemt af Team J70 ledelsen.

Grov uagtsomhed eller tilsidesættelse af godt sømandskab kan medføre erstatningsansvar.

3.1     Krav til skipper:

Skal have gyldigt duelighedsbevis.

Skal være godkendt som skipper af Team J70 ledelsen.

Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Gratis for juniorer – medlem af Klubbens juniorafdeling.

3.2     Krav til gaster:

Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Gratis for juniorer – medlem af Klubbens juniorafdeling.

4.       Kommunikation:

Via facebookhjemmeside, mail til bådsmand mm.

5.       Indberetning af skader:

Skal ske omgående til Bådsmanden – gerne med skriftlige forklaringer, billeder evt. protester ved kapsejladser.

En kopi af Sejladsreglement for J70 klik HER.

 

 
 

 

          

 

 

 

INDBYDELSE FOR DM-DS IF-BÅDE D. 4.-6. JULI 2019.

1

REGLER

1.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne 2017-2020 definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation’s og Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2

Desuden gælder følgende regler:

 

• Dansk Sejlunions statutter for Danmarksmesterskaber - 2019.

• Der vil ikke blive startet ved middelvindstyrker målt på dommerbåden over 12 m/s. Evt. yderli-gere information og detaljer vil blive givet i sejladsbestemmelserne.• Klasseregler for IF-båd.

1.3

I Kapsejladsreglerne ændres følgende:

Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første båd, no-teres "ikke fuldført".

Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.

Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne. Nærmere information vil blive givet i sejladsbestemmelserne.

Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle.

Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.

Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reg-len foreskriver.

Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fem minutter efter startsignalet, noteres "ikke startet".

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

2

2.1

Reklame

IAB

3

DELTAGELSE OG TILMELDING

3.1

Stævnet er åbent for danske og udenlandske IF-både med gyldigt klassebevis, eller tilsvarende udstedt af en anerkendt myndighed under World Sailing.

3.2

Der gælder i følgende: Alle besætningsmedlemmer skal være medlem af en sejlklub under DS eller en godkendt klub under World Sailing.

Ejer eller et besætningsmedlem skal være medlem af IF Klubben

 

Du kan læse hele indbydelsen HER.

Betaling på bankkonto.

6506 - 3060750350

(IBAN - kontonr: DK0865063060750350

SWIFT/BIC-kode: BANODKKK

Anfør sejlnr. og Bådtype.