Kapsejlads Nyt

Lynetten KapsejladsHer finder du nyheder, reglementer og updates til Lynetten's kapsejladser.

Vi har ugentlige sejladser, og ekstra begivenheder i løbet af aaret.

Du kan tilmelde dig til de forskellige kapsejladser ved at vælge kapsejlads typen fra menuen ovenfor.

Kapsejladsudvalget.

Kapsejladschef: Rahlf Nielsen, Bent Andersen, Bjarne Hansen, Lars Frandsen, Tom Nielsen, Mattias Bodlund - Bådsmand for J70.

Se billeder fra

 

 

 

.NYT - tirsdagsaftenmatcher i maj og juni måned.

"Kapsejladsudvalget har besluttet at aflyse Lynettens tirsdagsaftenmatcher i maj og juni måned.
Hvis grænsen for forsamlinger øges fra de nuværende 10 personer til et større antal efter 10 maj, vil vi overveje alternative former for Kapsejlads i juni måned, f.eks. double hand sejladser uden dommerbåd, men ved hjælp af en APP på mobiltelefonen til registrering af start og måltagning - tiltag, der naturligvis overholder myndighedernes retningslinjer på det givne tidspunkt.


NYT - Amagercup sejles lørdag den 15. august 2020 men kun for Spækhugger klassen - se mere under Amagercup.

Rundt om Forterne: Lørdag den 15. august 2020 - se mere under Rundt om forterne

 

SEJLKLUBBEN LYNETTEN og SUNDBY SEJLFORENING

inviterer til

AMAGERCUP for Spækhuggere og Rundt om Forterne

Lørdag d. 15. August 2020

Basishavn: S/K Lynetten

Regler og bestemmelser

Stævnet
På grund af Coronakrisen har vi valgt at afholde Kapsejladsen Amagercup for Spækhuggere og DH/Crucing sejladsen Rundt om Forterne som et fælles Stævne, der afholdes samme dag, men på forskellige baner.
På grund af stævnets 2 meget forskellige målgrupper har vi valgt at dele Invitationen i 2 dele: en for Amagercup for Spækhuggere og en for Rundt om Forterne for DH/Crusing både.

Amagercup for Spækhuggere

Sejladsområde og baner
Der startes kun, hvis der 5 eller flere tilmeldte både inden tilmeldingsfristens udløb.

Der planlægges med fire sejladser på op/ned baner øst for Trekroner. Varselssignal er planlagt til kl. 10:25.
Havnen
Basishavn for stævnet er S/K Lynetten. Både, der opfylder tilmeldingskravene, herunder betaling, kan ligge gratis i havnen fra fredag d. 14. august til mandag d. 16. august.
Startgebyr
Deltagergebyret er på 200 kr. og tilmelding og betaling skal være os i hænde senest d. 8. august – se nedenfor.
Præmier
Der vil være en præmie for hver femte tilmeldte båd. Præmieuddelingen finder sted snarest muligt efter sidste sejlads – med overholdelse af gældende Coronaregler.
Bureau
Sejladsbestemmelser og deltagerlister vil blive lagt ud på Hjemmesiden senest 12. august.
Sejladsbestemmelser, program og deltagerliste udleveres i bureauets åbningstider: fredag 18:00 – 19:00 og lørdag 08:00 – 09:30 Bureauets telefon nr. er 2660 6097
Aktiviteter
Efter sejladserne bydes på moleøl og snacks.

Rundt om Forterne (RoF)
Sejladsen er for kølbåde over 6 m LOA. Anvendelse af spiler, genaker eller motor er ikke tilladt under sejladsen. Besætningen skal være på min. 2 personer.
Der sejles efter søvejsreglerne (IRPCAS), med særlige bestemmelser for startprocedure. De normale kapsejladsregler er ikke basis for denne sejlads.
Sejladsen kan opdeles i 2 starter:
1. Store TCC både
2. Mindre TCC både
Der arrangeres eget løb for min. 5 klassebåde.

Sejladsområde og bane
Der startes kun, hvis der 5 eller flere tilmeldte både inden tilmeldingsfristens udløb.

Start d. 15. August kl. 10:00. Startprocedure beskrives nærmere i Sejladsbestemmelserne.

Der startes ved en udlagt bøje øst for Trekroner og sejles rundt om Middelgrundsfortet, Flakfortet og Middelgrunden. Måltagning i samme område som startområdet.
Banens længde vil være omkring 14 sm.
Havnen
Basishavn for stævnet er S/K Lynetten. Både, der opfylder tilmeldingskravene, herunder betaling, kan ligge gratis i havnen fra fredag d. 14. august til mandag d. 16. august.

Startgebyr
Deltagergebyret er på 200 kr. og tilmelding og betaling skal være os i hænde senest d. 8. august – se nedenfor.
Præmier
Der vil være en præmie for hver femte tilmeldte båd. Præmieuddelingen finder sted snarest muligt efter sejladsen – med overholdelse af gældende Coronaregler.
Præmietiden udregnes efter bådens TCC værdi:
Bådenes sejltid fra start til mål bliver korrigeret med “Time Correction Coefficient” TCC, der beskriver hvor hurtigt båden bør sejle. Sejltiden bliver ganget med bådens TCC værdi - så man får præmietiden. Jo lavere præmietid jo højere op på præmielisten. For både med gældende kapsejladslicens fås TCC værdien uden spiler fra målerbrevet, ellers tildeles TCC af kapsejladskomitéen.
Bureau
Sejladsbestemmelser og deltagerlister vil blive lagt ud på Hjemmesiden senest 12. august.
Sejladsbestemmelser, program og deltagerliste udleveres i bureauets åbningstider: fredag 18:00 – 19:00 og lørdag 08:00 – 09:30 Bureauets telefon nr. er 2660 6097
Aktiviteter
Efter sejladserne bydes på moleøl og snacks.

Stævneleder: Rahlf Nielsen, S/K Lynetten, mobil 21 26 43 23, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med Sejlerhilsner

Stævneledelsen

TILMELDING

Tilmelding kan ske via stævnets hjemmeside: www.lynetten.dk under Kapsejlads-tilmelding på henholdsvis Amagercup og Rundt om Forterne
eller med nedenstående tilmeldingsblanket. Betaling på bankkonto
6506 - 3060750350 (IBAN - kontonr: DK0865063060750350 SWIFT/BIC-kode: BANODKKK) - anfør sejlnummer og bådtype.
S/K Lynetten, AMAGERCUP
Refshalevej 200
1432 København K.
Tilmelding og betaling 200 kr. skal være os i hænde senest søndag d. 8. august 2020.

Sejl nr: _________
Skipper: __________________________
Bådnavn: __________________________
Bådtype: __________________________
Klub: __________________________
Cert. Nr: __________________

Adresse: _________________________________________
Post nr.: _______ By: ______________________________
Tlf.nr.: _______ E-mail: ___________________________

Det understreges, at både/skippere, der ikke har betalt deltagergebyr, ikke vil blive registreret som deltagere i sejladserne.

Har du udfyldt alle felter?

Underskrift: _______________________________________

 

Så blev de gule kapsejladsbøjer ploppet i vandet på deres vante positioner. Her "B"eren, inde ved Trekroner

Tak til Tom og Bjarne for at gøre klar med nye kæderstykker, hvor tæring havde gjort det nødigt

Tak til de gamle  mænd, Bent, Rahlph og Lars for med stor offervillighed at gå på vandet sommerens måske varmeste dag og næsten vindstille.

Men det er jo ltid godt med succes :-)

 

Historien om Københavns Befæstning begyndte med en hovedstad i flammer og udviklede sig til et avanceret forsvarsværk.

Klokken var halv otte om aftenen 2. september 1807, da døden begyndte at regne ned over København. Den danske hovedstad var omringet af fjendtlige engelske tropper, der forlangte, at danskerne udleverede hele deres flåde.

Under bombardementet var Danmarks konge officielt Christian VII, men siden 1784 havde hans søn, Kronprins Frederik (senere Frederik VI), styret riget.

Under det engelske angreb opholdt kronprinsen sig i Kiel, og han havde beordret Københavns øverstkommanderende, general Ernst Peymann, til under ingen omstændigheder at overgive sig.

Sejladsreglement for Klubbens J70

 

Formål

Et projekt der kan tiltrække og fastholde sejlere med lyst til en sportslig tilgang til sejlads.    

Projekt for alle medlemmer i Klubben - på tværs af køn og alder.

Sætte S/K Lynetten på landkortet som en moderne klub med gode faciliteter – også på vandet.

1.          Bådens anvendelse

Give skippere og besætninger mulighed for at træne kapsejlads i en moderne sportsbåd.

Give øvede juniorer mulighed for at stifte bekendtskab med en moderne sportsbåd.

Give interesserede klubmedlemmer mulighed for at stifte bekendtskab med en moderne sportsbåd.

1.1     Båden må kun sejles i dagslys.

1.2     Ved træning må båden kun sejles i Øresund i området fra Kastrup i syd til Rungsted i nord, samt vest for en nord/sydgående linje gennem Flakfortet.

 

2.       Klubbens Team J70: 

2.1     Medlemskab sommer: (fra Stander Hejs til Stander Hal): 500,-                                                

          Medlemskab vinter: (fra Stander Hal til Stander Hejs): 500,-  

Indbetales til Klubbens kapsejladskonto. Overstående priser er gældende for 2017.

2.2     J70 bådens økonomi administreres af Havnekontoret, med input fra Kapsejladsudvalget, der i Klubsammenhæng tegnes af Kapsejladsformanden.

2.3     Team J70 ledelsen:

Består af kapsejladsformand, J70 bådsmand, der udpeges af Kapsejladsudvalget, samt et eller flere medlemmer af Team J70.

2.4     Bådsmand: er ansvarlig for bådens vedligehold – økonomi varetages i samarbejde med Kapsejladsformand.

 

2.5     Bådsmanden administrerer brug af båden: herunder træningssejladser, deltagelse i kapsejladser mm.

 

2.6     Det forventes, at teamets medlemmer bidrager til bådens rengøring, vedligehold, flytning på trailer mm.  

3.       Personer der kan sejle båden:

Alle, der sejler i Klubbens J70 skal være medlem af Klubben, det gælder både skipper og gaster.  Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Det gælder dog ikke ved aftalte prøvesejladser.

Manglende overholdelse af nærværende regler vil medføre påtale og i grovere tilfælde udelukkelse fra sejlads i en periode nærmere bestemt af Team J70 ledelsen.

Grov uagtsomhed eller tilsidesættelse af godt sømandskab kan medføre erstatningsansvar.

3.1     Krav til skipper:

Skal have gyldigt duelighedsbevis.

Skal være godkendt som skipper af Team J70 ledelsen.

Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Gratis for juniorer – medlem af Klubbens juniorafdeling.

3.2     Krav til gaster:

Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Gratis for juniorer – medlem af Klubbens juniorafdeling.

4.       Kommunikation:

Via facebookhjemmeside, mail til bådsmand mm.

5.       Indberetning af skader:

Skal ske omgående til Bådsmanden – gerne med skriftlige forklaringer, billeder evt. protester ved kapsejladser.

En kopi af Sejladsreglement for J70 klik HER.