Åbent DS-DM for IF både d. 4-5-6 Juli 2019.

Dagens sejladser R1-2-3

 Efter fredages sejladser R 1 til 7.

Samlet resultat HER.

 Se billeder fra dommerbåde.

  http://www.lynetten.dk/j36/index.php/nyheder/billeder/category/143-ds-dm-for-if-bad

4. juli 2019-07-04 KL. 07.40.

DM for IF-både, Sejlklubben Lynetten

Ændringer til sejladsbestemmelserne , 1

Punkt 13.1 erstattes af følgende tekst:

RRS 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

Anders Lund, baneleder

 

 

 

 

Sejladsbestemmelser HER.

Sejlrute til banen. HER.  

Praktisk Info

Praktisk info som pdf HER. Link til DS i pdf er ikke aktive.

Inden stævnet

Da stævnet er et Danmarks Mesterskab er der en række formalia der skal være overholdt. Senest ved registreringen skal Sejlklubben Lynetten modtage dokumentation for alle besætningsmedlemmers medlemskab af en sejlklub under DS – men for at lette bureauets arbejde må informationer meget gerne fremsendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (gælder ikke udenlandske både, der ikke kan modtage titlen Danmarksmester).

Formular til dokumentation af medlemskab af klub kan findes her.

Såfremt ejer ikke er om bord under stævnet, skal der yderligere udfyldes en låneerklæring, dokument findes her.

Ønskes udskiftning af besætningsmedlem, eller ønskes der at sejle med et andet sejlnummer end båden er registeret med udfyldes ansøgningsskema. Udskiftning kan først finde sted efter kapsejladskomitéens godkendelse af ansøgningen. Udfyldt ansøgningsskema afleveres på bureauet ved registrering.

Placering af både

Deltagende både ligger gratis i Margretheholms Havn – S/K Lynetten under stævnet samt 3 dage før og 3 dage efter stævnet.

For at ligge gratis skal båden forsynes med en mærkat der udleveres ved henvendelse til bureauet eller efter aftale med stævneleder Rahlf Nielsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Udenfor ovennævnte periode kan både placeres på ledige pladser i Havnen mod betaling – S/K Lynetten er medlem af frihavnsordningen.

Camping

Der er mulighed for at opsætte campingvogn eller telt på Sejlklubben Lynettens landareal – behov kan meddeles i forbindelse med registrering.

Parkering

Der kan parkeres på Sejlklubben Lynettens landareal. Hvis hensyn til evt. bådtransport og følg havnepersonalets anvisninger. læg meget gerne en seddel i forruden med tlf. nr. og skriv IF på sedlen.

Kranløft

Det vil være muligt at få løftet båden for at vaske bunden mod betaling af 200 kr. Kranløft vil blive foretaget af S/K Lynettens personale onsdag d. 3. juli i tidsrummet 9 - 15. Kranløft bookes ved henvendelse til stævneleder Rahlf Nielsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) senest mandag d. 1. juli kl. 9.

Opbevaring

Det vil være muligt at opbevare motorer, benzindunke og sejl i aflåst rum.

Bad og Toilet

Toiletter findes i Sejlklubben Lynettens klubhus.

Mod depositum på 50 kr. kan kort til bad og toilet købes i automat ved Klubhuset.

Tidsplan    

Onsdag d. 3. juli Bureauet er åbent for registrering mm. fra kl. 16 til 21.

Torsdag d. 4. juli

Kl. 7.30 – 9 Morgenmad i Klubhuset.

Kl. 8 – 9 Bureauet er åbent for registrering mm. 

Kl. 11 Dagens første sejlads søges startet. Moleøl og hyggeligt samvær ved Klubhuset.

Kl. 19 Aftensmad i Klubhuset.

Fredag d. 5. juli

Kl. 7.30 – 8.30 Morgenmad i Klubhuset.

Kl. 10 Dagens første sejlads søges startet. Moleøl og hyggeligt samvær ved Klubhuset.

Kl. 19 Aftensmad i Klubhuset. 

Lørdag d. 6. juli

Kl. 7.30 – 8.30 Morgenmad i Klubhuset.

Kl. 10 Dagens første sejlads søges startet. Moleøl og samvær ved Klubhuset.

Kl. 19 Festmiddag i Klubhuset.  Præmieoverrækkelse i forbindelse med festmiddagen

.

Deltagergebyr: DKK 2400,-

 

Det indbefatter Stævnedeltagelse og forplejning for 3 besætningsmedlemmer i form af 3 gange morgenmad med mulighed for ”smør selv” madpakke, 2 gange aftensmad og 1 festmiddag. Drikkevarer – bortset fra moleøl - er ikke inkluderet.

Det vil være muligt at tilkøbe spisebilletter til gæster.

Opslagstavle 

Officiel opslagstavle findes i vinduerne i Klubhusets sydøstlige gavl.

NoR og SI udsendes senere – følg med på Hjemmesiderne.

Husk! Der er ca. 4 - 5 sm fra Havnen og ud til Banen!

Med venlig hilsen

Stævneledelsen

 

INDBYDELSE FOR DM-DS IF-BÅDE D. 4.-6. JULI 2019.

1

REGLER

1.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne 2017-2020 definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation’s og Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2

Desuden gælder følgende regler:

 

• Dansk Sejlunions statutter for Danmarksmesterskaber - 2019.

• Der vil ikke blive startet ved middelvindstyrker målt på dommerbåden over 12 m/s. Evt. yderli-gere information og detaljer vil blive givet i sejladsbestemmelserne.• Klasseregler for IF-båd.

1.3

I Kapsejladsreglerne ændres følgende:

Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første båd, no-teres "ikke fuldført".

Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.

Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne. Nærmere information vil blive givet i sejladsbestemmelserne.

Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle.

Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.

Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reg-len foreskriver.

Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fem minutter efter startsignalet, noteres "ikke startet".

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

2

2.1

Reklame

IAB

3

DELTAGELSE OG TILMELDING

3.1

Stævnet er åbent for danske og udenlandske IF-både med gyldigt klassebevis, eller tilsvarende udstedt af en anerkendt myndighed under World Sailing.

3.2

Der gælder i følgende: Alle besætningsmedlemmer skal være medlem af en sejlklub under DS eller en godkendt klub under World Sailing.

Ejer eller et besætningsmedlem skal være medlem af IF Klubben

 

Du kan læse hele indbydelsen HER.

Betaling på bankkonto.

6506 - 3060750350

(IBAN - kontonr: DK0865063060750350

SWIFT/BIC-kode: BANODKKK

Anfør sejlnr. og Bådtype.