Amagercup

Resultat for DH.Banen HER

Resultat for Spækhugger HER   

Deltager liste for DH-Både HER.

Deltager liste for Spækhugger HER. 

Sejladsbestemmelser DH-Både HER.

Banekort for DH-Både HER.

Hjælpeskema for DH-Både HER.

Sejladsbestemmelser Spækhugger HER.

 

Du kan se hele indbydelsen HER.

Tilmelding til AmagerCup HER. 

SEJLKLUBBEN LYNETTEN og SUNDBY SEJLFORENING                

inviterer til

AMAGERCUP

Lørdag d. 11. juni 2022

Basishavn: S/K Lynetten

Regler og bestemmelser

Stævnet sejles efter gældende kapsejladsregler, eventuelle afvigelser vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
Stævnet
Er åbent for alle klassebåde og DH-både og Træbåde
Sejladsområde og baner
Klassebåde med 5 eller flere tilmeldte både sejler på op/ned baner.
Der planlægges fire sejladser øst for Trekroner.
Varselssignal er planlagt til kl. 09:55.
DH både og Træbåde sejler distancesejlads.
Banens længde vil være 12 – 16 sm afhængig af vindforhold. Banen vil fremgå af signaler på dommerbåden. Starten vil være øst for Trekroner.
Varselssignal er planlagt til kl. 09:55.

Havnen
Basishavn for stævnet er S/K Lynetten – Margretheholms Havn. Både, der opfylder tilmeldingskravene, herunder betaling, kan ligge gratis i havnen fra fredag d. 10. juni til mandag d. 13. juni.
Startgebyr
Deltagergebyret på 200 kr. og tilmeldingen skal være os i hænde senest d. 6. juni. Tilmelding sker på Sejlklubben Lynettens Hjemmeside under Kapsejlads.
Præmier
Der vil være en præmie for hver femte tilmeldte båd i hver klasse/løb. Præmieuddelingen finder sted snarest muligt efter sidste sejlads. Præmier, der ikke afhentes ved præmieuddelingen, tilfalder stævnet. I forbindelse med præmieuddeling vil der blive trukket lod om en gave, blandt de tilstedeværende tilmeldte bådes skippere.
Bureau
Sejladsbestemmelser og deltagerlister vil blive lagt ud på Klubbens Hjemmeside og udleveres i bureauets åbningstider: fredag 18:00 – 19:00 og lørdag 08:00 – 09:00 Bureauets telefon nr. er 2660 6097
Aktiviteter
Efter sejladserne bydes på moleøl og snacks.

Særlige forhold:
Vær opmærksom på de særlige sejladsforhold i Margretheholms havn og det forbudte sejladsområde øst for Refshaleøen i forbindelse med anlægsarbejder vedr. Lynetteholm.

TILMELDING
til
AMAGERCUP 2022
Lørdag d. 11. juni 2022

Tilmelding kan ske via stævnets hjemmeside: www.lynetten.dk under Kapsejlads-tilmelding

Betaling på konto: 6506 - 3060750350 - anfør sejlnummer og bådtype.

(IBAN - kontonr: DK0865063060750350 SWIFT/BIC-kode: BANODKKK)

Tilmelding og betaling 200 kr. skal være os i hænde senest mandag d. 6. juni 2022.

Det understreges, at både/skippere, der ikke har betalt deltagergebyr, ikke vil blive registreret som deltagere i sejladserne. Til beregning af præmietider vil der blive benyttet de TAUD og GPH - værdier, der aflæses på www.websejler.dk den 6.
juni 2022.

Vel mødt – Stævneledelsen

 

 

 

 

2 408 events1581006551200f03bf394de5fa798a7a