Amagercup

Samlet resultat for Spækhugger  HER

Deltager liste for Spækhugger HER

Sejladsbestemmelser HER.

Du kan se hele indbydelsen HER.

Tilmelding til AmagerCup HER.

 

 

 

Østersøkredsen ved SEJLKLUBBEN LYNETTEN, SUNDBY SEJLFORENING

inviterer til

AMAGERCUP for Spækhuggere og Rundt om Forterne

Lørdag d. 15. august 2020.

Regler og bestemmelser

Stævnet
På grund af Coronakrisen har vi valgt at afholde Kapsejladsen Amagercup for Spækhuggere og DH/Crucing sejladsen Rundt om Forterne som et fælles Stævne, der afholdes samme dag, men på forskellige baner.
På grund af stævnets 2 meget forskellige målgrupper har vi valgt at dele Invitationen i 2 dele: en for Amagercup for Spækhuggere og en for Rundt om Forterne for DH/Crusing både.

Amagercup for Spækhuggere

Sejladsområde og baner
Der startes kun, hvis der 5 eller flere tilmeldte både inden tilmeldingsfristens udløb.

Der planlægges med fire sejladser på op/ned baner øst for Trekroner. Varselssignal er planlagt til kl. 10:25.
Havnen
Basishavn for stævnet er S/K Lynetten. Både, der opfylder tilmeldingskravene, herunder betaling, kan ligge gratis i havnen fra fredag d. 14. august til mandag d. 16. august.
Startgebyr
Deltagergebyret er på 200 kr. og tilmelding og betaling skal være os i hænde senest d. 8. august – se nedenfor.
Præmier
Der vil være en præmie for hver femte tilmeldte båd. Præmieuddelingen finder sted snarest muligt efter sidste sejlads – med overholdelse af gældende Coronaregler.
Bureau
Sejladsbestemmelser og deltagerlister vil blive lagt ud på Hjemmesiden senest 12. august.
Sejladsbestemmelser, program og deltagerliste udleveres i bureauets åbningstider: fredag 18:00 – 19:00 og lørdag 08:00 – 09:30 Bureauets telefon nr. er 2660 6097
Aktiviteter
Efter sejladserne bydes på moleøl og snacks.

Rundt om Forterne (RoF)
Sejladsen er for kølbåde over 6 m LOA. Anvendelse af spiler, genaker eller motor er ikke tilladt under sejladsen. Besætningen skal være på min. 2 personer.
Der sejles efter søvejsreglerne (IRPCAS), med særlige bestemmelser for startprocedure. De normale kapsejladsregler er ikke basis for denne sejlads.
Sejladsen kan opdeles i 2 starter:
1. Store TCC både
2. Mindre TCC både
Der arrangeres eget løb for min. 5 klassebåde.

Sejladsområde og bane
Der startes kun, hvis der 5 eller flere tilmeldte både inden tilmeldingsfristens udløb.

Start d. 15. August kl. 10:00. Startprocedure beskrives nærmere i Sejladsbestemmelserne.

Der startes ved en udlagt bøje øst for Trekroner og sejles rundt om Middelgrundsfortet, Flakfortet og Middelgrunden. Måltagning i samme område som startområdet.
Banens længde vil være omkring 14 sm.
Havnen
Basishavn for stævnet er S/K Lynetten. Både, der opfylder tilmeldingskravene, herunder betaling, kan ligge gratis i havnen fra fredag d. 14. august til mandag d. 16. august.

Startgebyr
Deltagergebyret er på 200 kr. og tilmelding og betaling skal være os i hænde senest d. 8. august – se nedenfor.
Præmier
Der vil være en præmie for hver femte tilmeldte båd. Præmieuddelingen finder sted snarest muligt efter sejladsen – med overholdelse af gældende Coronaregler.
Præmietiden udregnes efter bådens TCC værdi:
Bådenes sejltid fra start til mål bliver korrigeret med “Time Correction Coefficient” TCC, der beskriver hvor hurtigt båden bør sejle. Sejltiden bliver ganget med bådens TCC værdi - så man får præmietiden. Jo lavere præmietid jo højere op på præmielisten. For både med gældende kapsejladslicens fås TCC værdien uden spiler fra målerbrevet, ellers tildeles TCC af kapsejladskomitéen.
Bureau
Sejladsbestemmelser og deltagerlister vil blive lagt ud på Hjemmesiden senest 12. august.
Sejladsbestemmelser, program og deltagerliste udleveres i bureauets åbningstider: fredag 18:00 – 19:00 og lørdag 08:00 – 09:30 Bureauets telefon nr. er 2660 6097
Aktiviteter
Efter sejladserne bydes på moleøl og snacks.

Stævneleder: Rahlf Nielsen, S/K Lynetten, mobil 21 26 43 23, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med Sejlerhilsner

Stævneledelsen

TILMELDING

Tilmelding kan ske via stævnets hjemmeside: www.lynetten.dk under Kapsejlads-tilmelding på henholdsvis Amagercup og Rundt om Forterne
eller med nedenstående tilmeldingsblanket. Betaling på bankkonto
6506 - 3060750350 (IBAN - kontonr: DK0865063060750350 SWIFT/BIC-kode: BANODKKK) - anfør sejlnummer og bådtype.
S/K Lynetten, AMAGERCUP
Refshalevej 200
1432 København K.
Tilmelding og betaling 200 kr. skal være os i hænde senest søndag d. 8. august 2020.

Sejl nr: _________
Skipper: __________________________
Bådnavn: __________________________
Bådtype: __________________________
Klub: __________________________
Cert. Nr: __________________

Adresse: _________________________________________
Post nr.: _______ By: ______________________________
Tlf.nr.: _______ E-mail: ___________________________

Det understreges, at både/skippere, der ikke har betalt deltagergebyr, ikke vil blive registreret som deltagere i sejladserne.

Har du udfyldt alle felter?

Underskrift: _______________________________________

 

 

 

1 408 events1581006551200f03bf394de5fa798a7a