Amagercup

Amager cup

Østersøkredsen ved SEJLKLUBBEN LYNETTEN, SUNDBY SEJLFORENING

inviterer til AMAGERCUP

Lørdag d. 13. juni 2020.

Regler og bestemmelser

Stævnet sejles efter de normale kapsejladsregler, eventuelle afvigelser vil fremgå af sejladsbestemmelserne.

Stævnet

Er åbent for alle klassebåde og DH-både.

Sejladsområde og baner

Klassebåde med 5 eller flere tilmeldte både sejler på op/ned baner.

DH både sejler på op/ned bane.

For mindre klassebåde er planlagt fire sejladser øst for Trekroner.

For større klassebåde og DH-både er planlagt tre sejladser på en bane, nord for Flakfortet, ca. 4. sømil fra Lynetten. Varselssignal er planlagt til kl. 09:55.

Havnen

Basishavn for stævnet er S/K Lynetten. Både, der opfylder tilmeldingskravene, herunder betaling, kan ligge gratis i havnen fra fredag d. 12. juni til mandag d. 15. juni.

Startgebyr

Deltagergebyret på 200 kr. og tilmeldingen skal være os i hænde senest d. 8. juni.

Præmier

Der vil være en præmie for hver femte tilmeldte båd i hver klasse/løb. Præmieuddelingen finder sted snarest muligt efter sidste sejlads. Præmier, der ikke afhentes ved præmieuddelingen, tilfalder stævnet. I forbindelse med præmieuddeling vil der blive trukket lod om en gave, blandt de tilstedeværende tilmeldte bådes skippere.

Bureau

Sejladsbestemmelser, program og deltagerliste udleveres i bureauets åbningstider: fredag 18:00 – 19:00 og lørdag 08:00 – 09:30 Bureauets telefon nr. er 2660 6097

Aktiviteter

Vi tænder grillen fredag aften – medbring selv kød og drikkevarer. Efter sejladserne bydes på moleøl og snacks.

Vel mødt

Stævneledelsen

 

Samlet resultat for Spækhugger HER. og DH-både HER.

Deltager liste for

Sejladsbestemmelser

Du kan se hele indbydelsen

Tilmelding til AmagerCup HER.

 

 

Ingen begivenheder