Sejlklubben Lynettens dataansvar:


Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget
denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan
vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler
almindelige personoplysninger til foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede
(legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er
relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.


Dataansvarlig:


I Sejlklubben Lynetten er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af
personoplysninger om dig.
Kontaktoplysninger:
Sejlklubben Lynetten
CVR nr.: 81205728
Refshalevej 200
1432 København K
Gert Lindberg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.: 20 73 00 50


Brug af personoplysninger


Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
a) For medlemmer: For at kunne opfylde den aftale som du har tilmeldt dig, samt
opkrævning af ydelser relateret til aftalen.
b) For ledere og undervisere i juniorklub og sejlskole: For at opfylde lovens krav for
arbejde relateret til børn.
c) For ansatte: For at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser samt forpligtelser
overfor offentlig myndighed f.eks. SKAT


KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger:
a) Medlemmer: Almindelige personoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse,
telefonnummer, fødselsdato, bådpladshistorik, fakturerings og betalingshistorik
b) Ledere og undervisere i juniorklub og sejlskole: Almindelige personoplysninger
samt CPR nummer og børneattest
c) Ansatte: Almindelige personoplysninger samt CPR-nummer, ansættelseskontrakt, CV,
skattekortoplysninger og bankkontonummer, sygefravær, helbredsoplysninger,
kørselsregnskab, korrespondance, lønsedler m.m.
KILDER
a) Dig selv
b) Offentlige kilder


BEHANDLINGSGRUNDLAG


Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:
a) Hvis det er nødvendigt for at opfylde den aftale du er part i.
b) Hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav, f.eks. bogføringsloven
c) Behandling efter samtykke fra dig

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER


Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed
(forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, og finansielle
institutioner).
Offentlige myndigheder.
Vi videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring


OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

For medlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 5 kalenderår fra udmeldelse,
såfremt der ikke er økonomiske mellemværender.
For ledere og undervisere i juniorklub og sejlskole: Vi vil opbevare dine oplysninger i et år
fra ophør af arbejdet.
For ansatte: Vi vil opbevare dine oplysninger i et år fra ophør af ansættelsesforhold.
Oplysningernes vil blive opbevaret under betryggende forhold.
Generelt gemmer vi regnskabsmæssige oplysninger i 5 år iht. Bogføringsloven.


DINE RETTIGHEDER


Du har følgende rettigheder:


  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få
    behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger
    til brug for direkte markedsføring.