Prisliste for Sejlklubben Lynetten, Margretheholm havn pr. 1.4.2018

Halvårlige ydelser pr. 1.4. og 1.10 for kontingent, pladsleje, lånepladsleje og skurleje
   
Medlemsgebyrer Periode Pris
Indmeldelsesgebyr   330,00
Renoveringsfonden Halvårligt  100,00
Kontingent for medlemmer u/havneplads Halvårligt  690,00
Kontingent for medlemmer m/havneplads Halvårligt  1070,00
Familiemedlemskab  Halvårligt  210,00
Juniormedlemskab Halvårligt  200,00
Familie Juniormedlemskab Halvårligt  80,00
Ventelistegebyr                                                                                                                         Halvårligt                                                             110,00
Sejlerskole og undervisning    
Sejlerskole for medlemmer og familiemedlemmer Halvårligt  2110,00
   
Plads    
Kategori 1 Pladsleje   
Jolleplads / kajak Halvårligt 250,00
Jolle på håndtrailer Halvårligt 520,00
Jolle på biltrailer Halvårligt 1920,00
     
Depositum for pligt timer alle kategorier  14.400,00  
Pligt timer gælder for alle kategorier  80  
   
Kategori/Bådbredde (m.) Pladsleje Engangsbeløb
Kat. 2 op til 2,30 1820,00 10560,00
Kat. 3 op til 2,70 2000,00 12010,00
Kat. 4 op til 3,00 2180,00 13460,00
Kat. 5 op til 3,40 2390,00 14890,00
Kat. 6 op til 4,20 2610,00 17300,00
Kat. 7 op til 5,20 2930,00 19710,00
Kat. 8 fra 5,21-? 4410,00 27410,00
Skur (kun med havneplads) 320,00 3970,00
   
Månedsleje (kun medlemmer) 1.5 - 31.10
Kun medlemmer af S/K Lynetten kan optages på venteliste til fast plads. 
  1700,00
   
Vinterlejeperioden 1.11 – 30.4  
Kategori/Bådbredde (m.)   Vinterleje (medlem u/fast pl.) 
Kat. 2 op til 2,30   2280,00
Kat. 3 op til 2,70   2610,00
Kat. 4 op til 3,00   2870,00
Kat. 5 op til 3,40   3160,00
Kat. 6 op til 4,20   3460,00
Kat. 7 op til 5,20   4060,00
Kat. 8 fra 5,21-?   5820,00
   
Andet    
Gæsteleje, alle typer pr. døgn   170,00
Miljøafgift Frihavnsordning   25,00
Ugeleje   730,00
Slæbested pr åbning   80,00
   
Telt om båd på land aftales med havne personalet og opkræves med 50% af bådens halvårlige pladsleje. Ekstra båd i havnen eller på land, aftales med havne personalet og opkræves med månedsleje. Havne Personalet kan assistere medlemmerne. Der faktureres herfor min. ½ time af følgende satser:
Timebetaling   390,00 
Maskintime med fører   410,00
Bugsering udført af havnens personale   450,00
I øvrigt henvises til klub- og havnevedtægter    
   
Prisliste søjlekran og stativer (Prisen for medlemmer med fast havneplads)    
Optagning eller søsætning, incl. forsikring og transport   250,00
Serviceløft max 4 timer   250,00
   
Prisliste søjlekran og stativer (Prisen for medlemmer uden fast havneplads) Månedslejer Gæster 
* 0 – 4,9 tons 600,00 1510,00
* 5 – 6,9 tons 710,00 1850,00
* 7 – 9,9 tons 1110,00 2770,00
* 10 – 14,9 tons 1960,00 5040,00
* 15 – 20 tons 2850,00 7350,00
   
Bukke samt skumblokke leje pr. stk.     
* 0 – 3 dage   gratis
* 3 – 14 dage   80,00
* 14 – 8 mdr.   170,00
* 8 mdr. – 1 år   310,00
* 1 – 2 år   910,00
* 2 – 3 år   1510,00

Bådstativ - vintersæson
Bådstativ 20 tins - vintersæson

Bådstativ - sommer regnes som bukkepris x 4 eller 6 afh. af størrelsen

 

1280,00

2200,00