24.november 2021

 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i S/K Lynetten

 

Tirsdag den 8. februar 2022, kl. 19:00 (adgang fra klokken 18.00)

 

Generalforsamlingen afholdes i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11, 2300 Købehavn S

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Uddeling af Lynettekosten, 25 årsnålen m.v.
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse og godkendelse af ydelser til klubben
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. På valg i lige årstal er:
  1. Formand
  2. Juniorformand
  3. Kapsejladsformand
  4. Havneformand
  5. En bestyrelsessuppleant
  6. En kasserersuppleant
 10. Valg af statsautoriseret revisor
 11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 12. Valg af redaktør og webmaster
 13. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være sejlklubbens bestyrelse i hænde skriftligt 35 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 4. januar 2022 på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen