S/K Lynetten har haft 2 udgaver af klubbens hjemmeside i en længere periode. Den "gamle" udgave havde vi fra bestyrelsen meget svært ved at kunne vedligeholde, men den havde til gengæld nogle elementer til tilmelding til Sejlerskole som der var kælet for.

Men nu mener webmaster og bestyrelse at den nye udgave er så god, at det ville være spild af tid at vedligeholde den gamle yderligere.

Nu er den nye udgave af hjemmesiden derfor sat ind som "den rigtige". Man skal dog være opmærksom på at nogen på deres computer kan have låst sig fast til den gamle udgave.

Man kan se forskellen i adresse-linjen: På den gamle står der http://www.lynetten.dk/j25/index.php og på den nye står der http://www.lynetten.dk/j36/index.php.

Der foregår lige nu en stor indsats for at få tilpasset den nye side, så alle fejl kan blive luset væk og det meget hurtigt,

Stor tak til Webmaster Jesper Andersen for at holde sammen på det hele.

 

Med venlig hilsen

Georg Niemann

 

Velkommen til "Formandens Spalte".

 

Her vil der komme artikler om både stort og småt.

 

 

Skolesejlads foregår i en af sejlerskolens både. Skolen råder i øjeblikket over to Nordiske Folkebåde, en  IF’er , en international 806’er og en Spækhugger. Alt vedligehold, til- og afrigning varetages af skolens elever og instruktører.

S/K Lynetten har to delebåde (sejlbåde), disse vedligeholdes og benyttes at medlemmer af klubbens delebådslaug. Med et duelighedsbevis i hånden, lidt velvilje til at deltage i fællesskabet og den fælles vedligeholdelse af bådene kan du blive medlem af delebådslauget. Se mere her.

Vores undervisning er langt hen afvejen baseret på søfartsstyrelsens duelighedsprøve og både praktisk og teoretiske kurser afsluttes typisk med en prøve der giver ret til duelighedsbevis for fritidssejlere (eller yachtskipper). Prøveafgift er inkluderet i prisen. Sejlerskolens kursus er delt i en praktisk og en teoretisk undervisning del og forløber over et eller to-år.

I sommerperioden fra maj – september er der undervisning i praktisk sejlads. Med en ugentlig sejladsaften får eleverne en grundig træning i at føre en sejlbåd, lærer om samarbejde og sikkerhed til søs. Undervisningen sker i små hold, af tre elever og én instruktør og foregår i en af skolens både.

I vinterperioden (oktober-maj) er udbydes den teoretiske del af duelighedsprøven. Undervisningen sker i klubbens lokaler en hverdags aften om ugen, typisk fra kl. 18-21, og afsluttes med en eksamen (weekend).

Søfartsstyrelsens duelighedsprøve

Giver ret til at føre et faretøj op til en længde på 15 m (50 fod) til lystsejlads i alle danske og internationale farvande. Beviset gælder også for motordrevne fartøjer med ubegrænset motorkraft. Se mere om prøven her (http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser/Sider/Duelighedspr%C3%B8veisejladsforfritidssejlere.aspx)

Yachtskipperprøve

udbydet PT ikke

Andre kurser

I sejlerskolen afholder vi løbende specialiserede kurser for klubbens medlemmer, f.eks. Sø-sikkerhedskursus (brand og førstehjælp), VHF-kursus, ankerlægning, knob og tovværk m.m. Kurser udbydes efter ønske fra klubbens medlemmer og når det er muligt (følge med her på siden).

Pris og tilmelding

Priser og indhold fremgår af kursusbeskrivelserne der bliver tilgengængelig her på hjemmesiden ('Tilmeldinger') ca 2-3 måneder før kursus start.

Deltagelse på alle sejlerskolenskurser kræver medlemskab af klubben. Medlemsskabet skal være gældende ved kursusstart, men det er muligt at tilmelde sig kursus inden indmeldelse.