Prisliste for Sejlklubben Lynetten, Margreteholm havn pr. 1.4.2020      
Tlf 32575778 - mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.        
Halvårlige ydelser pr. 1.4. og 1.10 for kontingent, pladsleje, lånepladsleje og skurleje    
         
Indmeldelsesgebyr   350    
Renoveringsfonden Halvårligt 200    
Kontingent for medlemmer u/havneplads Halvårligt 730    
Kontingent for medlemmer m/havneplads Halvårligt 1.130    
Familiemedlemskab Halvårligt 230    
Juniormedlemskab Halvårligt 220    
Familie Juniormedlemskab Halvårligt 90    
Ventelistegebyr Halvårligt 120    
Seniormedlemskab Halvårligt 230    
Seniorklub halvårligt 50    
Sejlerskole (grundkursus duelighed, praktisk/teori)         
Sejlerskole for medlemmer og familiemedlemmer Halvårligt 2.220    
         
Plads        
Kategori 1 Pladsleje      
Jolleplads / kajak Halvårligt 270    
Jolle på håndtrailer Halvårligt 550    
Jolle på biltrailer Halvårligt 2.020    
         
Kategori/Bådbredde (m.)   Engangsbeløb   Pladsleje
Depositum for pligt timer alle kategorier   14.700   Halvårligt
Pligt timer gælder for alle kategorier   80    
Kat. 2 op til 2,30   11.100   1.920
Kat. 3 op til 2,70   12.630   2.100
Kat. 4 op til 3,00   14.150   2.300
Kat. 5 op til 3,40   15.650   2.510
Kat. 6 op til 4,20   18.180   2.750
Kat. 7 op til 5,20   20.720   3.090
Kat. 8 fra 5,21-?   28.800   4.640
Skur (kun med havneplads)   4.170   340
         
Månedsleje (kun medlemmer) 1.5 - 31.10        
Månedsleje (kun medlemmer) 1.4 - 30.9, gældende fra 1.4.2021 1.790    
Kun medlemmer af S/K Lynetten kan optages på venteliste til fast plads.      
         
         
Vinterlejeperioden 1.10 – 31.3, gældende fra 1.10.2020        
Vinterleje (medlem u/fast pl.)        
kategori / Bådbredde (m.)        
Kat. 2 op til 2,30   2.400    
Kat. 3 op til 2,70   2.750    
Kat. 4 op til 3,00   3.020    
Kat. 5 op til 3,40   3.320    
Kat. 6 op til 4,20   3.640    
Kat. 7 op til 5,20   4.270    
Kat. 8 fra 5,21   6.120    
         
Andet        
Gæsteleje, alle typer pr. døgn   185    
Miljøafgift Frihavnsordning   60    
Ugeleje   770    
Slæbested pr åbning   47,5    
Gebyr for manglende årsmærke   510    
Indmeldelsesgebyr, delebåde   550    
Delebåde, pris pr. døgn   115    
Bådlaug, ændring af ejerskab, administrationsgebyr   1.540    
         
Telt om båd på land aftales med havnepersonalet og        
opkræves med 100% af bådens halvårlige pladsleje.        
Depositum for etablering af telt   10.250    
Administationsgebyr for tegning af forsikring for løft at båd med værdi større end DKK 2.mio. 300    
Ekstra båd i havnen eller på land, aftales med havnepersonalet      
og opkræves med månedsleje        
Havnepersonalet kan assisterer medlemmerne.        
Der faktureres herfor min. ½ time af følgende satser:        
Timebetaling   410    
Maskintime med fører   440    
Bugsering udført af havnens personale   480    
         
I øvrigt henvises til klub- og havnereglement        
         
Søjlekran        
Prisen for medlemmer med båd i havnen        
Optagning eller søsætning, incl. forsikring og transport til landplads 510    
Serviceløft max 4 timer   510    
*Krav om tillægsforsikring+gebyr ved forsikringsum over 2 mill.      
Ikke klubmedlemmer, pris pr. løft grundet havari   510    
Bukke 4-6 stk, sommer eller vintersæson   750    
Bådstativ, sommer eller vintersæson   1.280    
Bukke og stativer 0-14 dage   gratis    

Sejlklubben Lynettens dataansvar:


Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget
denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan
vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler
almindelige personoplysninger til foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede
(legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er
relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.


Dataansvarlig:


I Sejlklubben Lynetten er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af
personoplysninger om dig.
Kontaktoplysninger:
Sejlklubben Lynetten
CVR nr.: 81205728
Refshalevej 200
1432 København K
Gert Lindberg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.: 20 73 00 50


Brug af personoplysninger


Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
a) For medlemmer: For at kunne opfylde den aftale som du har tilmeldt dig, samt
opkrævning af ydelser relateret til aftalen.
b) For ledere og undervisere i juniorklub og sejlskole: For at opfylde lovens krav for
arbejde relateret til børn.
c) For ansatte: For at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser samt forpligtelser
overfor offentlig myndighed f.eks. SKAT


KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger:
a) Medlemmer: Almindelige personoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse,
telefonnummer, fødselsdato, bådpladshistorik, fakturerings og betalingshistorik
b) Ledere og undervisere i juniorklub og sejlskole: Almindelige personoplysninger
samt CPR nummer og børneattest
c) Ansatte: Almindelige personoplysninger samt CPR-nummer, ansættelseskontrakt, CV,
skattekortoplysninger og bankkontonummer, sygefravær, helbredsoplysninger,
kørselsregnskab, korrespondance, lønsedler m.m.
KILDER
a) Dig selv
b) Offentlige kilder


BEHANDLINGSGRUNDLAG


Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:
a) Hvis det er nødvendigt for at opfylde den aftale du er part i.
b) Hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav, f.eks. bogføringsloven
c) Behandling efter samtykke fra dig

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER


Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed
(forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, og finansielle
institutioner).
Offentlige myndigheder.
Vi videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring


OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

For medlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 5 kalenderår fra udmeldelse,
såfremt der ikke er økonomiske mellemværender.
For ledere og undervisere i juniorklub og sejlskole: Vi vil opbevare dine oplysninger i et år
fra ophør af arbejdet.
For ansatte: Vi vil opbevare dine oplysninger i et år fra ophør af ansættelsesforhold.
Oplysningernes vil blive opbevaret under betryggende forhold.
Generelt gemmer vi regnskabsmæssige oplysninger i 5 år iht. Bogføringsloven.


DINE RETTIGHEDER


Du har følgende rettigheder:


  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få
    behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger
    til brug for direkte markedsføring.

Kære medlem

Hvis du vil have adgang til den lukkede del af hjemmesiden, skal du sende en mail til klubbens administration med dit ønske.

Klubbens kontor vil videresende din oprettelsesadnmodning til webmasteren

Dit brugernavn skal være dit medlemsnummer.

Passwordet fikser du selv.

Tank anlægget er igen i drift