• Simple Item 1
  • Simple Item 2
  • Simple Item 3
  • Simple Item 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Der har den 13. januar 2022 været afholdt følgegruppemøde med By og Havn. Vi fik her en kort orientering om projektets gang og fase 1 = det der allerede ligger på deres hjemmeside. Der er ændringer i projektet, idet der ikke spunses i samme omfang som planlagt, men der etableres stenmoler.

Vi mødes med By og Havn omkring havnens udfordringer den 25.januar 2022 og kort derefter skriver vi ud her på hjemmesiden. I kan allerede nu følge med  i Lynetteholms projektet på:

https://byoghavn.dk/lynetteholm/

 

Bestyrelsen har 10. januar haft møde med A/S Øresund, Sund & Bælt omkring Københavns Havnetunnel. Mødet var dels et orienteringsmøde dels et møde hvor vores rolle  i det kommende samarbejde blev aftalt. Bestyrelsen arbejder videre med dette på det kommende bestyrelsemøde i februar 2022. Se mere på:

https://havnetunnel.dk/

 Snecup sejlet 2. juledag - se billederne HER

Husk generalforsamlingen den 8. februar 2022, se link her på siden.

Vi tager forbehold for eventuel udsættelse på grund af coronasituationen. 
Vi har derfor i bestyrelsen fundet tre alternative datoer det er :
5. april 2022,
10.maj 2022
og
14.juni 2022

Mangen hilsner fra Bestyrelsen

Se julehilsen

 

Kære Alle medlemmer, erhvervsdrivende og personale

Året går på held og et nyt år står fremfor os. For os i S/K Lynetten er der altid udfordringer. Dette år har givet os flere end vi plejer.

Vi I bestyrelsen, og godt hjulpet af udvalg og medlemmer, har forsøgt at navigere i dette oprørte farvand.

Her nedenfor, finder I et link til en video, hvor vi præsenterer det vi aktuelt kan se i gennem periskopet.

Der kan komme andre og nye udfordringer til.

Corona er her hen over jul og nytår en meget speciel modspiller og vi håber det bedste for jer og jeres familier.

På hjemmesiden ses de alternative datoer i tilfælde af, - at vi må udskyde den allerede planlagte Generalforsamling, der afholdes den 8. februar 2022 klokken 19.00 i Amager Selskabslokaler.

Her følger linket til en video på YouTube, som viser nogle af de udfordringer som vi har arbejdet med. Linket finder I også på hjemmesiden.

https://youtu.be/l3PrfZYV8kc

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

BOOOM: https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/levn-fra-anden-verdenskrig-fundet-i-koebenhavns-havn-her-eksploderer-det

 

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har torsdag morgen været på besøg hos såvel Sundet som Sundby Sejlklub. Her har vi blandt andet hørt om deres udfordringer og hvordan de har arbejdet med dem. Vi har fået nye kontakter, tips og inspiration til proaktive tiltag.

Senere torsdag har vi været vært for et møde mellem FLID, Langelinje, KMK og Sundet.

Opsamlende på dagen

Vi har alle problemer med kontrakterne og flere sidder med korte kontrakter ex. 6 mdr.  og med meget kort opsigelse også. Alle har fået lovning på nye kontrakter uden der reelt sker noget. En enkelt klub sad på en 30 årig kontrakt, men den var af ældre dato og udløber snart.

 Vi har alle dermed en usikkerhed både i forhold til renovering og nye investeringer. Nogle lever med usikkerheden og fortsætter som intet var hændt, ud fra devisen vi er jo lovet at vi kan blive her og andre er lidt mere afventende.

Da FLIDs repræsentant var med, fik vi også indblik i få andre havne end de der var repræsenteret i løbet af dagen.

Vi har alle problemer med ind og udsejlingen, herunder vores kommende muligheder for indsejling i Købehavns Havn, det både i anlægs-og etableringsfasen af en eventuel kommende Lynetteholm. 

Vi har alle problemer med strømforholdende i Kongedybet og Kronløbet.

Vi har alle udfordringer med at blive hørt – vi drukner i alle de andre dagsordner. 

 Alle disse punkter tager vi fat på sammen.

 Bestyrelsen deltager i en række møder og vi sender dagsordenen ud til medlemsmødet omkring den 7-8 oktober 2021 dvs. i forbindelse med det kommende følgegruppemøde med By og Havn, som er den 7. oktober.

 Vi har afsendt høringssvar i forhold til to bekendtgørelser som omhandler klageadgang og tilsyn med By og Havns arbejde. Vi har selvfølgelig påpeget, at vi ønsker klageadgangen opretholdt.

 På det kommende bestyrelsesmøde samler vi op på dagen i dag og forbereder os til de kommende møder. På formandens spalte findes en oversigt over vores mødeaktivitet.

 Vi ser frem til endelig, efter en velfortjent ferie, heftig mødeaktivitet med samarbejdspartnere m.fl., at afholde medlemsmøde hvor vi som medlemmer kan tale om vores havn sammen.

 God weekend fra Bestyrelsen

 

Mere information kommer i LynetteNyt og her på siden

 

Sejlklubben Lynetten hører hjemme i Magretheholm Havn. Etableringen af havnen blev påbegyndt af klubbens medlemmer i 1975 og er Danmarks største selvbyggerhavn.

Vi har aktuelt mindst 5 års ventetid.

Nyheder:

I ny budgetaftale i Købehavn kan økonomiudvalget 

Rette henvendelse til By og Havn så de kan undersøge muligheden for at åbne flere bådepladser i havnen på Prøvestenen.

Vi har tidligere været i kontakt vedr. By og Havn om dette. 

Der er som dengang tale om mulige pladser på kommercielle vilkår.

Så snart vi ved noget mere melder vi ud. Der er følgegruppemøde den 7. oktober 2021 med By og Havn og der afholdes møde mellem sejlklubberne den 30. september 2021.

Der er en lang række andre møder og vi planlægger et medlemsmøde i oktober 2021

Mvh Bestyrelsen

HER ER AFTALETEKSTEN

ØK36 Lystbådehavn på Prøvestenen Syd

Parterne er enige om, at det nyåbnede offentligt tilgængelige område på Prøvestenen Syd er et rekreativt område for københavnerne. Færdiggørelsen og åbningen af den allerede forberedte lystbådehavn på arealet vil give flere sejlere mulighed for at får en plads til deres båd og bidrage til den rekreative brug af Prøvestenen Syd.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen beder By og Havn om at undersøge mulighederne for en åbning af lystbådehavnene, eventuelt i etaper, for at imødekomme efterspørgslen på bådepladser i København

 

Båd nyheder fra minbaad