Prisliste pr 1.4.2014

Skrevet af Administrationen
Prisliste for Sejlklubben Lynetten, Margreteholm havn pr. 1.4.2014
       
Halvårlige ydelser pr. 1.4. og 1.10 for kontingent, pladsleje, lånepladsleje og skurleje  
       
       
       
Indmeldelsesgebyr    kr. 295,00  
Renoveringsfonden   kr. 100,- pr. halvår  
       
Kontingent      
Medlemsgebyr for medlemmer uden havneplads   kr. 625,- pr. halvår  
Medlemsgebyr for medlemmer med havneplads   kr. 980,- pr. halvår  
Familiemedlemskab   kr. 185,- pr. halvår  
Juniormedlemskab   kr. 175,- pr. halvår  
Juniormedlemskab (i forbindelse med familie)   kr.   60,- pr. halvår  
       
Sejlerskole og undervisning      
Sejlerskole for medlemmer og familiemedlemmer pr. ½ år kr. 1.900,00  
       
Plads      
Kategori 1 Pladsleje/halvårlig  
Jolleplads / kajak kr. 225,00    
Jolle på håndtrailer kr. 470,00    
Jolle på biltrailer kr. 1.755,00    
Depositum for pligt timer, alle kategorier        kr. 14.400,00    
Kategori/Bådbredde (m.) Engangsbeløb    Pligttimer Pladsleje 1/2 år
Kat. 2 op til 2,30 9.705,00         80 1664
Kat. 3 op til 2,70 11.032,00         80 1824
Kat. 4 op til 3,00 12.360,00         80 1999
Kat. 5 op til 3,40 13.686,00         80 2192
Kat. 6 op til 4,20 15.900,00         80 2389
Kat. 7 op til 5,20 18.110,00         80 2691
Kat. 8 fra 5,21-? 25.190,00         80 4048
Skur (kun med havneplads) 3.640,00   285
       
       
  Vinterlejeperioden 1.11 – 30.4  
kategori / Bådbredde (m.) Vinterleje (medlem u/fast pl.)  
Kat. 2 op til 2,30 2.080,00    
Kat. 3 op til 2,70 2.390,00    
Kat. 4 op til 3,00 2.635,00    
Kat. 5 op til 3,40 2.895,00    
Kat. 6 op til 4,20 3.170,00    
Kat. 7 op til 5,20 3.730,00    
Kat. 8 fra 5,21-? 5.335,00    
       
       
       
       
       
Andet         Pris    
Gæsteleje, alle typer pr. døgn kr. 145,00    
Miljøafgift Frihavnsordning kr. 35,00    
Ugeleje kr. 663,00    
Månedsleje (kun medlemmer af S/K Lynetten) kr. 1.545,00    
Kun medlemmer af S/K Lynetten kan optages på venteliste til fast plads.   
       
       
       
 
Telt om båd på land aftales med havnepersonalet og     
opkræves med 50% af bådens halvårlige pladsleje.      
Ekstra båd i havnen eller på land, aftales med havnepersonalet og opkræves med ugeleje.  
       
Havnepersonalet kan assisterer medlemmerne. Der faktureres herfor min. ½ time af følgende satser: 
       
Timebetaling kr. 349,00    
Maskintime med fører kr. 369,00    
Bugsering udført af havnens personale kr. 399,00    
       
I øvrigt henvises til klub- og havnevedtægter      
       
Prisliste på slæbested, søjlekran og stativer pr. 1. april 2013    
       
Slæbested         PT UDE AF DRIFT      
Benyttelse af slæbestedet – kun for medlemmer med havneplads:     
Optagning, 4 timers ophold og søsætning kr. 185,00    
Optagning, 4 dages ophold og søsætning kr. 370,00    
Benyttelse aftales med personalet, der også betjener spillet.     
       
Søjlekran      
Prisen for medlemmer med fast havneplads:      
* 1 optagning + 1 søsætning pr. kalenderår, i alt kr. 370,- incl. forsikring og transport til plads på land
* En optagning, afrensning max. 4 timer og herefter søsætning kr. 185  
       
Pris pr. løft for medl uden fast havneplads:  Månedslejer Gæster  
* 0 – 4,9 tons    535,00                     1.375,00  
* 5 – 6,9 tons    650,00                     1.685,00  
* 7 – 9,9 tons 1.010,00                     2.600,00  
* 10 – 14,9 tons 1.790,00                     4.615,00  
* 15 – 20 tons 2.615,00                     6.750,00  
Transport og afsætning på pladsen kr. 175,- pr. påbegyndte ½ time (gælder kun for gæster).
       
Bukke samt skumblokke leje pr. stk.       
* 0 – 3 dage gratis    
* 3 – 14 dage kr. 60,00    
* 14 – 8 mdr. kr. 150,00    
* 8 mdr. – 1 år kr. 275,00    
* 1 – 2 år kr. 825,00    
* 2 – 3 år kr. 1.375,00    
       
Bådstativ - vintersæson kr. 1.100    
Bådstativ - sommer regnes som bukkepris x 4 eller 6 afh. af størrelsen  
Friday the 6th. S/K Lynetten, Refshalevej 200, 1432 K, tlf. 32 57 57 78. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.